Tiêu chuẩn chẩn đoán tình trạng nghiện ma túy

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư số 18/2021/TT-BYT Quy định tiêu chuẩn chẩn đoán tình trạng nghiện ma túy.

Thông tư nêu rõ 6 tiêu chuẩn chẩn đoán tình trạng nghiện ma túy bao gồm:

1- Ham muốn mạnh mẽ hoặc cảm giác bắt buộc phải sử dụng chất ma túy.

2- Khó khăn trong việc kiểm soát các hành vi sử dụng ma túy về mặt thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc hoặc mức sử dụng.

3- Có hiện tượng dung nạp với chất ma túy

4- Ngày càng trở nên thờ ơ với các thú vui hoặc sở thích khác do sử dụng chất ma tuý

5- Tiếp tục sử dụng ma túy mặc dù đã biết về các hậu quả có hại của chất ma tuý

6- Có trạng thái cai ma túy (hội chứng cai ma túy) khi ngừng hoặc giảm sử dụng chất ma túy

6 tiêu chuẩn chẩn đoán tình trạng nghiện ma túy

Bên cạnh đó Thông tư cũng quy định quy trình chuyên môn để xác định tình trạng nghiện ma túy đối với người cần xác định tình trạng nghiện ma túy.

Thông tư bao gồm 6 phụ lục kèm theo gồm:

Phụ lục 1: Hướng dẫn xác định trạng thái cai đặc trưng của các chất ma túy

Phụ lục 2: Hướng dẫn xác định các tiêu chuẩn 2,3,4 và 6 để chuẩn đoán tình trạng nghiện ma túy

Phụ lục 3: Phiếu tổng hợp theo dõi để xác định tình trạng nghiện ma túy

Phụ lục 4: Phiếu theo dõi để xác định trạng thái cai các chất dạng thuốc phiện

Phụ lục 5: Phiếu theo dõi để xác định trạng thái cai các chất kích thần

Phụ lục 6: Phiếu theo dõi để xác định trạng thái cai cần sa

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022

Quỳnh Ny
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.706