Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Mỗi bản án phải làm sao để thực sự “tâm phục, khẩu phục”

Đó là ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tại Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2019, ngày 14/01.

Cùng dự có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương. Đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, VKSND tối cao, Thanh tra Chính phủ cùng các cơ quan ban ngành trung ương; đại diện Thành ủy, Tỉnh ủy 16 tỉnh thí điểm công tác hòa giải, đối thoại tại Tòa án...

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án TAND tối cao chủ trì hội nghị.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức tập trung kết hợp với trực tuyến giữa điểm cầu trung tâm tại Hà Nội với 778 điểm cầu Tòa án quân sự Trung ương và TAND các cấp trên toàn quốc.

Chuyển biến đồng bộ trên các mặt công tác

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Tòa án nhân dân các cấp đã thực hiện có hiệu quả chương trình cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị; triển khai thực hiện nhiều giải pháp đột phá, thiết thực để nâng cao chất lượng công tác xét xử, như: Tổ chức Hội nghị Chánh án tòa án các cấp để thảo luận và đề ra 14 giải pháp đột phá nhằm nâng cao chất lượng công tác xét xử; ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác hòa giải; chỉ đạo các Tòa án tập trung làm tốt công tác hòa giải trong giải quyết các vụ việc dân sự và tổ chức đối thoại trong giải quyết các vụ án hành chính; triển khai thí điểm thành lập các trung tâm hòa giải, đối thoại tại Tòa án ở TAND hai cấp của Hải Phòng và mở rộng thí điểm tại 16 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; xây dựng Đề án báo cáo Ban Bí thư cho phép áp dụng mô hình này trong toàn quốc và xây dựng Dự án Luật hòa giải, đối thoại ngoài tố tụng tại tòa án trình Quốc hội; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của tòa án; tổ chức các hội nghị chuyên đề nhằm đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm,...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị

Giải quyết 1.379.709/1.438.845 vụ án đã thụ lý, đạt tỷ lệ 95,9% (năm 2018, giải quyết 499.013/558.152 vụ án, đạt 90%); tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của tòa án giảm dần qua các năm (năm 2016 là 1,3%, năm 2017 là 1,2% và năm 2018 là 1,14%), đáp ứng được yêu cầu Quốc hội đề ra.

Ban hành 18 Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán; 19 Thông tư liên tịch; 07 Thông tư của Chánh án; 26 án lệ và 05 tập giải đáp nghiệp vụ.

Sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đổi mới công tác tổ chức cán bộ; chú trọng xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng, TAND tối cao đã tổ chức Hội nghị toàn quốc bàn về công tác tổ chức cán bộ của TAND, trên cơ sở đó hoàn thiện các quy định, quy chế về công tác tổ chức, cán bộ theo các Nghị quyết của Đảng và Quốc hội, đồng thời thông qua 14 giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác này; hoàn thành xây dựng Đề án vị trí việc làm trong TAND trình cấp có thẩm quyền; tổ chức các kỳ thi tuyển chọn thẩm phán, kỳ thi tuyển chọn cán bộ cấp vụ, qua đó lựa chọn những người có trình độ, năng lực tốt để bổ nhiệm.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức có nhiều đổi mới mang tính thiết thực, bám sát yêu cầu thực tiễn công tác xét xử; hình thức tập huấn được tiến hành đa dạng như mở các lớp tập huấn theo chuyên đề; định kỳ hàng tháng tổ chức các buổi tập huấn qua hệ thống truyền hình trực tuyến đến 778 điểm cầu tại các tòa án trong toàn quốc, với sự tham gia giảng dạy của các chuyên gia đầu ngành của TAND tối cao, các chuyên gia uy tín trong nước và ngoài nước; tổ chức rút kinh nghiệm công tác xét xứ tại từng đơn vị; khẩn trương kiện toàn tổ chức và nhân sự của cơ sở đào tạo để triển khai việc đào tạo đại học luật chuyên ngành tòa án.

Cơ sở vật chất, điều kiện phương tiện làm việc của các Tòa án tiếp tục được tăng cường. Công tác hợp tác quốc tế được mở rộng, qua đó nâng cao vị thế, uy tín của ngành Tòa án Việt Nam; thu hút các nguồn lực tài trợ, trao đổi và học tập kinh nghiệm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Công tác thông tin tuyên truyền có nhiều đổi mới, các hình thức tuyên truyền được tổ chức đa dạng, qua đó thông tin kịp thời về các mặt hoạt động của tòa án, đồng thời làm tốt công tác phản hồi, phúc đáp những kiến nghị, phản ánh, thắc mắc của nhân dân liên quan tới hoạt động của tòa án. Đặc biệt, sự ra mắt của Chương trình Truyền hình TAND đã đánh dấu một bước phát triển mới trong công tác thông tin, tuyên truyền của TAND.

Toàn cảnh Hội nghị

Nâng cao chất lượng xét xử, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng đồng tình với mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm ngành Tòa án đã đề ra, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh thêm một số vấn đề ngành cần quan tâm:

Thứ nhất, cần tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, không để xảy ra việc xét xử oan, sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội.

Xây dựng nền tư pháp văn minh, tiến bộ, trong đó Tòa án đóng vai trò trung tâm là nội dung quan trọng để không ngừng hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam. Uy tín của tòa án chính là tín nhiệm của thể chế chính trị, của Nhà nước, bởi đây là niềm tin của người dân vào công lý, công bằng xã hội. Khẳng định điều này giúp chúng ta thấy rõ hơn trách nhiệm chính trị của các Tòa án, nhất là đội ngũ Thẩm phán. Mỗi bản án phải làm sao để thực sự "tâm phục, khẩu phục", khuất phục được tội phạm, thuyết phục được các bên, được công chúng đồng thuận; phải tạo ra được các chuẩn mực pháp lý, chuẩn mực đạo đức, có tác dụng giáo dục pháp luật và định hướng hoạt động của xã hội. Tòa án cần tập trung nâng cao chất lượng, tính khả thi, chính xác của các phán quyết, nhất là việc áp dụng các biện pháp tư pháp và xác định đúng trách nhiệm dân sự của tội phạm, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế.

Thứ hai, chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng ngành, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ Thẩm phán thanh liêm, chính trực, có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, có tấm lòng nhân ái.

Thứ ba, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp trong Tòa án. Chủ động nghiên cứu và sẵn sàng ứng phó với những vấn đề đặt ra cho Tòa án trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng và kinh tế số phát triển mạnh mẽ.

Bên cạnh đó, ngành Tòa án cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần nâng cao năng lực trong các hoạt động của ngành trong cả nước.  

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tiến hành thảo luận về các giải pháp nhằm rút kinh nghiệm, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác chuyên môn của Tòa án và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ trong tâm trong thời gian tới. Đồng thời, trên cơ sở Báo cáo sơ kết 03 năm thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2014, các đại biểu cũng đã tiến hành thảo luận về cơ chế phân bổ, quy trình bổ nhiệm Thẩm phán và các chức danh tư pháp khác về chế độ, chính sách đối với Thẩm phán, cán bộ, công chức Tòa án...

Hội nghị cũng dành thời gian quán triệt Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 06/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc.

Xuân Hiệu

Theo Tạp chí Kiểm sát
2.206 

Nguyễn Tuấn Dũng Phạm Ngọc Kiên Đoàn Ngọc Thạnh Vũ Anh Minh Phan Văn Ninh Võ Thanh Tùng Nguyễn Quốc Trung Nguyễn Thành Công Nguyễn Văn Danh Đặng Quốc Phú Vương Quang Tuấn Nguyễn Tiến Thường Đào Văn Linh Nguyễn Mạnh Cường Nguyễn Trọng Anh Trần Hoài Lâm Ngô Thái Bảo Nguyễn Thành Trung Nguyễn Đình Đức Ngô Duy Hồng Quân Đỗ Văn Tuấn Phạm Thế Minh Lê Đặng Anh Tuấn Nguyễn Văn Dũng Phạm Hoàng Nguyên Trần Minh Quang Kiều Đức Khuê Đỗ Thanh Hà Lê Hữu Nghĩa Trịnh Hiếu Nguyễn Tuấn Tài Phạm Quang Anh Võ Đức Uy Nguyen Dang Tuan Anh Truong Trung Hau Phan Phi Long Trần Văn Dũng LÊ XUÂN CƯỜNG Nguyễn Thanh Đạt Vũ Minh Tuấn Đỗ Mai Thương Khương Minh Sáng Nguyễn Thị Thương Ngô Thị Thu Hà Nguyễn Thương Thương Lê Nguyễn Quỳnh Trâm Phạm Thị Hồng Phượng Dương Thị Huyền Trang Lý Thị Tú Trinh Huỳnh Thị Thu Thảo Đoàn Minh Phương Nguyễn Thị Thao Tiêu Thị Ngọc Hân Hoàng Thanh Thảo Phan Thị Ánh Nguyệt Nguyễn Thu Hiền Nguyễn Thị Thanh Hương Nguyễn Thị Dung Vũ Thị Bích Đào Trần Hà Hiếu Thảo Nguyễn Thị Cẩm Giang Nguyễn Thị Thảo Nguyên Đinh Thị Thanh An Luân Thị Lệ Tuyết Lê Thị Mỹ Hằng Nguyễn Thanh Thúy Trương Tú Linh Lê Thị Thanh Hoa Lê Thị Hiền Lê Thị Kim Thoa Nguyễn Dương Ngọc Diễm Nguyễn Thị Hải Lê Khánh Hà Phạm Linh Giang Tô Thị Bền DƯƠNG THỊ HUYỀN TRANG Trần Thiên Trúc Trần Thị Phương Thảo Nguyễn Thị Bạch Tiên Nguyễn Minh Tâm Nguyễn Thị Sáng Võ Lê Bảo Ngọc Lê Đặng Phương Linh Nguyễn Lan Hương Lê Mỹ Hằng Kim An Lê Mỹ Trân Trịnh Thị Yến Nhi Hồ Thị Thường Tâm Phan Thị Tình Bùi Lan Thanh Vũ Thị Mỹ Hạnh Nguyễn Thị Nhớ Trương Thị Nguyệt Huỳnh Thị Yến Nhi Thuỷ Tiên Nguyễn Nông Việt Hương Nguyễn Thanh Quyền Ngô Thị Đào Dương Thị Nhật Lệ Đỗ Phương Quyên Trần Nguyễn Nhật Hạ Trịnh Thị Yên Nguyễn Thụy An Nguyễn Thị Hoa Mai Đoàn Công Nữ Hạnh Nguyễn Thị Tuyến Trần Thị Thu Liễu Huỳnh Chúc Mai Phan Thị Vân Anh Nguyễn Thị Hồng Loan Nguyễn Kim Giao