Tổng cục THADS ban hành Kế hoạch kiểm tra năm 2019

Mới đây, Tổng cục THADS đã ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác THADS, thi hành án hành chính năm 2019 (kèm theo Quyết định số 1393/QĐ-TCTHADS của Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS).

Tổng cục THADS ban hành Kế hoạch kiểm tra năm 2019

Hình minh họa

Theo đó, Tổng cục THADS yêu cầu Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư xây dựng và ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác THADS, thi hành án hành chính năm 2019 trên địa bàn, trong đó bảo đảm 100% Cục, Chi cục thực hiện việc tự kiểm tra và Cục THADS kiểm tra toàn diện tối thiểu 1/3 số đơn vị trên địa bàn. 

Đề nghị Cục THADS các địa phương ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác THADS, thi hành án hành chính năm 2019 của đơn vị trước ngày 15/01/2019 và gửi về Tổng cục để theo dõi và báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm tra trên địa bàn trong Báo cáo tổng kết công tác năm của đơn vị (bao gồm kiểm tra theo Kế hoạch và kiểm tra đột xuất nếu có).

Kế hoạch kiểm tra nhằm nắm bắt và đánh giá đúng tình hình, thực trạng công tác của các cơ quan THADS địa phương, trên cơ sở đó chỉ đạo và rút kinh nghiệm, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của toàn hệ thống. Việc kiểm tra bảo đảm khách quan, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; đánh giá được những ưu điểm, nhược điểm, những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân để kịp thời chỉ đạo khắc phục và tập trung kiểm tra toàn diện đối với những địa bàn còn nhiều tồn tại, hạn chế, nhất là đối với các Chi cục theo phương châm hướng về cơ sở. 

Hồng Lê

2.171 

Nguyễn Văn Tiên Trịnh Ngọc Nhất Lê Nam Quốc Chánh Võ Thanh Hùng Phạm Bình Nguyên Nguyễn Đắc Duy Vũ Văn An Quách Toàn Thắng Nguyễn Nhật Bản Phạm Hữu Đức Trần Văn Hào Ngô Trung Chỉnh Nguyễn Văn Kiên Nguyễn Đình Văn Tạ Chí Nhớ Tiến Hd Nguyễn Huỳnh Hiệp Nguyễn Trung Hiếu Huỳnh Phúc Thành Nguyễn Thành Huân Nguyễn Anh Tuấn Trần Mạnh Trần Hoàng Tuấn Nguyễn Tiến Sơn Lâm Đàm Văn Thuận Trịnh Đạt Duy Trần Ngọc Anh Trâm Trần Thái Thị Hòa Lê Trần Ngọc Tiên Nguyễn Thị Quỳnh My Nguyễn Phương Khánh Hoàng Nguyễn Tú Quyên Nguyễn Thị Thu Lê Thị Phượng Nguyễn Thị Ngàn HOÀNG THỊ KIỀU OANH Lục Thị Hạnh Nguyễn Thị Hoài Lê Kim Thanh Vy Phùng Thị Hương Giang Lê Thị Việt Lê Thị Xuân Mai Trịnh Ngọc Diệp Ngân Thị Xuân Nguyễn Thị Nguyệt Quách Quế Linh Lê Kim Thanh Vy Phùng Thanh Loan Nguyễn Thị Thu Trang Nguyễn Thị Ngọc Ánh Nguyễn Thị Huyền Bành Ý Linh Nguyễn Thị Nữ Phạm Thị Liên Thạch Thảo Trần Thị Hồng Nhi Dương Thị Thảo Trịnh Lưu Thục Uyên Hồ Huỳnh Thủy Phú Đinh Thị Thanh Huyền Nguyễn Thị Huyền Lương Thu Hà Vũ Nguyễn Thuỳ Vân Lê Thị Thanh Loan Nguyễn Thị Hoa Hằng Đỗ Thu Hiền Phan Thị Nhật Thư Lê Ngọc Trâm Vương Hoàng Khánh Linh Lê Thị Tuyết Sương Lương Thị Phương Nguyễn Thị Bền Diệp Vy Nguyễn Võ Quỳnh Anh Nguyễn Thị Xuân Thấm Phan Thị Huyền Ka Luyện Nguyễn Mai Thanh Phạm Thị Thuỳ Anh Nguyễn Phước Duy Ngô Thị Mỹ Duy Lê Hồng Vân Thanh Nguyễn Thị Yến Nhi Đinh Thị Kim Lan Huyền Nga Lê Thị Việt Bùi Thị Kiềm Doan Thoa Mai Lệ Hằng Lê Thị Ánh Nguyệt Phan Hằng Phạm Hoàng Thanh Thủy Trần Hồng Quyên Trần Thu Huệ Nguyễn Thùy Nhi Trần Thị Huyền Trang Hoàng Thi Thanh Trần Thị Thanh Luân Phạm Thị Thúy Nguyễn Huỳnh Tuyết Hân Đinh Thị Thu Hiền Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nguyễn Thị Phương Anh Võ Thị Bích Nam Nguyễn Khánh Vy Vương Quỳnh Trâm Ka Trìm