Trách nhiệm của Trưởng phòng Nhân sự như thế nào?

Phòng nhân sự chia thành nhiều bộ phận chuyên trách, mỗi bộ phận phụ trách một mảng công việc khác nhau dưới sự quản lý chung của Trưởng phòng Nhân sự. Chính vì vậy, vị trí Trưởng phòng Nhân có trách nhiệm rất lớn.

1. Lên kế hoạch tuyển dụng và thực hiện tuyển dụng:

  • Phối hợp với các phòng ban trong công ty để lâp kế hoạch nguồn nhân lực: Theo dõi thông tin nhân lực toàn công ty, đưa ra bảng mô tả công việc chuẩn hóa cho từng vị trí nhân viên, lập kế hoạch tuyển dụng nhân sự.
  • Tư vấn, giám sát và thực hiện quá trình tuyển dụng.
  • Tham mưu, tư vấn cho lãnh đạo những chính sách phù hợp thu hút người tài cho công ty.
  • Là người chỉ đạo, điều hành, quản lý hoạt động tuyển dụng. Trong đó việc phối kết hợp với các phòng ban chuyên trách trong công ty để nắm bắt tình hình, nhu cầu nhân sự để thực hiện các công việc tuyển dụng, đào tạo… Trưởng phòng Nhân sự cũng là người quản lý công tác thực hiện tiền lương, chính sách cho toàn bộ nhân viên của công ty. Là người giải quyết những vướng mắc mà nhân sự cấp dưới không thể giải quyết được.
  • Trưởng phòng nhân sự còn là người trực tiếp phỏng vấn các vị trí cấp cao đòi hỏi trình độ chuyên môn cao. Với kinh nghiệm cũng như kỹ năng của Trưởng phòng, việc nhận định đánh giá ứng viên cấp cao sẽ phù hợp và hiệu quả hơn.
  • Trưởng phòng nhân sự cũng là người trực tiếp làm việc với Ban Giám đốc, có trách nhiệm báo cáo công việc, tiếp nhận các quyết định, chính sách về nhân sự của Ban lãnh đạo công ty để triển khai thực hiện cho các nhân viên cấp dưới.

Việc làm Trưởng phòng Nhân sự

Lên kế hoạch tuyển dụng

2. Quản lý việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Phát triển nguồn nhân lực trong công ty

Phát triển nguồn nhân lực trong công ty

Bên cạnh việc tuyển dụng, đào tạo cũng là một nhiệm vụ chính của Phòng Nhân sự, công tác đào tạo phải thực hiện xuyên suốt trong suốt quá trình công ty vận hành, sản xuất kinh doanh. Với cương vị Trưởng phòng Nhân sự, trách nhiệm với công tác đào tạo có thể liệt kê như sau:

  • Tổ chức hướng dẫn các nhân viên mới hội nhập với công việc. Thường công ty chỉ đào tạo ngắn hạn cho nhân viên các kỹ năng và kiến thức cần thiết phục vụ cho công ty.
  • Xác định nhu cầu đào tạo và lựa chọn hướng phát triển, đào tạo theo yêu cầu công ty.
  • Xây dựng, quyết định chương trình đào tạo cho người lao động tại doanh nghiệp phát triển nghề nghiệp của họ. Với các chương trình đạo như những khóa học dài hạn trên 3 tháng, TPNS sẽ xem xét nguyện vọng và quyết định có hỗ trợ học phí cho nhân viên không. Thường công ty sẽ yêu cầu nhân viên đó đem bằng cấp về và cam kết làm việc cho công ty trong khoảng thời gian bao nhiêu lâu.

3. Duy trì và quản lý nguồn lực cho công ty, đảm bảo sự phát triển ổn định

Duy trì và quản lý nguồn lực cho doanh nghiệp

Duy trì và quản lý nguồn lực cho doanh nghiệp

Trưởng phòng nhân sự là người chỉ đạo việc đánh giá kết quả công việc của nhân viên, khen thưởng, trả công cho họ. Ngoài ra, trưởng phòng nhân sự phải cùng với các trưởng phòng ban khác bố trí, thuyên chuyển, đề bạt, quản lý quá trình thôi việc… Họ còn hướng dẫn, tư vấn cho các bộ phận khác về chính sách nhân sự của công ty và giữ nhiệm vụ đôn đốc các bộ phận khác thực hiện.

Trưởng phòng nhân sự là cầu nối giữa người lao động và người sử dụng lao động, mang trong mình tính cách vừa răn đe, vừa phục vụ. Răn đe để không cho nhân viên tham nhũng, thiếu kỷ luật làm ảnh hưởng xấu đến công ty, để tổ chức kết cấu công ty cho vững mạnh. Họ cũng là người ký các quyết định thuyên chuyển công tác.

Theo Trương Nguyễn Thạch
2.638 
Click vào đây để xem danh sách 1.077 Tuyển dụng Trưởng phòng Nhân sự đang tuyển dụng hoặc nhận thông báo thường xuyên thông tin về Tuyển dụng Trưởng phòng Nhân sự
Click vào đây để xem danh sách 1.077 Tuyển dụng Trưởng phòng Nhân sự đang tuyển dụng hoặc nhận thông báo thường xuyên thông tin về Tuyển dụng Trưởng phòng Nhân sự

Phạm Minh Phát Nguyễn Duy Tín Nguyễn Tuấn Khải Phạm Hữu Sang Nguyễn Đăng Tiến Châu Quốc Bảo Trần Sỹ Xuân Hoàng Võ Minh Tuấn Ngô Vĩnh Phú Phan Song Thế Danh Bùi Thiên Thành Trương Kim Ngương Nguyễn Xuân Việt Tran quang Hanh Nguyễn Trung Thành Nguyễn Duy Bình Vũ Văn Phước Phạm Ngô Hoàng Gia Vũ Văn Huân Trần Trung Hiếu Lưu Vĩnh Lộc Lê Sĩ Hoàng Lê Thành Đạt Trần Quang Hanh Dương Văn Hiếu Bùi Thị Phương Đông Nguyễn Minh Tuệ Tu Nguyen Minh Võ Thị Phương Thúy Lữ Thị Diễm Mi Hang Phung Nguyễn Thị Huyền Nha Lê Thị Phương Lan Nguyễn Thu Thùy Quynh Vũ Thị Thu Huyền Nguyễn Lê Liên Tâm Vũ Thanh Hằng Nông Thị Nguyệt Phan Thị Ánh Ngọc Nguyễn Thị Huỳnh Trúc Nguyễn Dịu Nguyễn Thị Tố Trinh Nguyễn Thị Thắm Nguyễn Như Mai Nguyễn Lê Phương Uyên Lê Phương Thảo Lâm Bạch Huệ Phương Bùi Vân Anh Trần Quốc Vương Nguyễn Thị Hải Anh Nguyễn Bích Ngà Nguyễn Hồng Linh Trần Thị Lệ Xuân Hồ Nguyễn Đan Thanh Nguyễn Bình Yến Thanh Trần Thị Lệ Quyên Dương Hạt Điều Nguyễn Hoa Lê Thị Quỳnh Thượng Phúc Hằng PHẠM THỊ HƯỚNG Lê Thị Bích Phượng Đoàn Thị Hoài Huỳnh Anh Thư Phạm Hồng Ngọc Đỗ Thị Đậu Lâm Bạch Huệ Phương Đinh Nguyên Hạnh Vũ Hoàng Linh Chi Đào Xuân Mai Nguyễn Thanh Huyền Nguyễn Thị Minh Thúy Nguyễn Thị Thu Hiền Bùi Thị Yến Ngọc Nguyễn Thị Trang Võ Thị Ngọc Tâm Đinh Thị Huế Lê Diệu Bình Hoàng Thúy Hiền Nguyễn Hoàng Khâm Nguyễn Thùy Linh Lê Thị Thanh Tùng Phạm Thị Mỹ Trinh Phan Thụy Gia Nghi Nguyễn Thị Ngọc Huyền Trần Thanh Thảo Mai Thị Bích Thanh Trần Xuân Ánh Lê Thị Thu Hoàng Thị Liễu Nguyễn Thị Thông Nguyễn Thu Vân Nguyễn Ngọc Minh Ân Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên Lê Nhật Hồng Trần Thùy Linh Nguyễn Hà Kiều Anh Nguyễn Thị Thu Hương