Trách nhiệm của Trưởng phòng Nhân sự như thế nào?

Phòng nhân sự chia thành nhiều bộ phận chuyên trách, mỗi bộ phận phụ trách một mảng công việc khác nhau dưới sự quản lý chung của Trưởng phòng Nhân sự. Chính vì vậy, vị trí Trưởng phòng Nhân có trách nhiệm rất lớn.

1. Lên kế hoạch tuyển dụng và thực hiện tuyển dụng:

  • Phối hợp với các phòng ban trong công ty để lâp kế hoạch nguồn nhân lực: Theo dõi thông tin nhân lực toàn công ty, đưa ra bảng mô tả công việc chuẩn hóa cho từng vị trí nhân viên, lập kế hoạch tuyển dụng nhân sự.
  • Tư vấn, giám sát và thực hiện quá trình tuyển dụng.
  • Tham mưu, tư vấn cho lãnh đạo những chính sách phù hợp thu hút người tài cho công ty.
  • Là người chỉ đạo, điều hành, quản lý hoạt động tuyển dụng. Trong đó việc phối kết hợp với các phòng ban chuyên trách trong công ty để nắm bắt tình hình, nhu cầu nhân sự để thực hiện các công việc tuyển dụng, đào tạo… Trưởng phòng Nhân sự cũng là người quản lý công tác thực hiện tiền lương, chính sách cho toàn bộ nhân viên của công ty. Là người giải quyết những vướng mắc mà nhân sự cấp dưới không thể giải quyết được.
  • Trưởng phòng nhân sự còn là người trực tiếp phỏng vấn các vị trí cấp cao đòi hỏi trình độ chuyên môn cao. Với kinh nghiệm cũng như kỹ năng của Trưởng phòng, việc nhận định đánh giá ứng viên cấp cao sẽ phù hợp và hiệu quả hơn.
  • Trưởng phòng nhân sự cũng là người trực tiếp làm việc với Ban Giám đốc, có trách nhiệm báo cáo công việc, tiếp nhận các quyết định, chính sách về nhân sự của Ban lãnh đạo công ty để triển khai thực hiện cho các nhân viên cấp dưới.

Việc làm Trưởng phòng Nhân sự

Lên kế hoạch tuyển dụng

2. Quản lý việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Phát triển nguồn nhân lực trong công ty

Phát triển nguồn nhân lực trong công ty

Bên cạnh việc tuyển dụng, đào tạo cũng là một nhiệm vụ chính của Phòng Nhân sự, công tác đào tạo phải thực hiện xuyên suốt trong suốt quá trình công ty vận hành, sản xuất kinh doanh. Với cương vị Trưởng phòng Nhân sự, trách nhiệm với công tác đào tạo có thể liệt kê như sau:

  • Tổ chức hướng dẫn các nhân viên mới hội nhập với công việc. Thường công ty chỉ đào tạo ngắn hạn cho nhân viên các kỹ năng và kiến thức cần thiết phục vụ cho công ty.
  • Xác định nhu cầu đào tạo và lựa chọn hướng phát triển, đào tạo theo yêu cầu công ty.
  • Xây dựng, quyết định chương trình đào tạo cho người lao động tại doanh nghiệp phát triển nghề nghiệp của họ. Với các chương trình đạo như những khóa học dài hạn trên 3 tháng, TPNS sẽ xem xét nguyện vọng và quyết định có hỗ trợ học phí cho nhân viên không. Thường công ty sẽ yêu cầu nhân viên đó đem bằng cấp về và cam kết làm việc cho công ty trong khoảng thời gian bao nhiêu lâu.

3. Duy trì và quản lý nguồn lực cho công ty, đảm bảo sự phát triển ổn định

Duy trì và quản lý nguồn lực cho doanh nghiệp

Duy trì và quản lý nguồn lực cho doanh nghiệp

Trưởng phòng nhân sự là người chỉ đạo việc đánh giá kết quả công việc của nhân viên, khen thưởng, trả công cho họ. Ngoài ra, trưởng phòng nhân sự phải cùng với các trưởng phòng ban khác bố trí, thuyên chuyển, đề bạt, quản lý quá trình thôi việc… Họ còn hướng dẫn, tư vấn cho các bộ phận khác về chính sách nhân sự của công ty và giữ nhiệm vụ đôn đốc các bộ phận khác thực hiện.

Trưởng phòng nhân sự là cầu nối giữa người lao động và người sử dụng lao động, mang trong mình tính cách vừa răn đe, vừa phục vụ. Răn đe để không cho nhân viên tham nhũng, thiếu kỷ luật làm ảnh hưởng xấu đến công ty, để tổ chức kết cấu công ty cho vững mạnh. Họ cũng là người ký các quyết định thuyên chuyển công tác.

Theo Trương Nguyễn Thạch
2.358 
Click vào đây để xem danh sách 1.014 Tuyển dụng Trưởng phòng Nhân sự đang tuyển dụng hoặc nhận thông báo thường xuyên thông tin về Tuyển dụng Trưởng phòng Nhân sự
Click vào đây để xem danh sách 1.014 Tuyển dụng Trưởng phòng Nhân sự đang tuyển dụng hoặc nhận thông báo thường xuyên thông tin về Tuyển dụng Trưởng phòng Nhân sự

Nguyễn Thăng Bùi Sơn Anh Nguyễn Quang Vinh Dương Tuấn Anh Tô Phạm Đức Huy Hữu Thuận Lê Công Anh Kiệt Le Thanh Phuong Nguyễn Ngọc Khương Võ Thế Phiệt Phạm Quang Duy Trần Hưng Đạo Nguyễn Tấn Kha Thành Sinh Nguyễn Phạm Chí Nguyện Võ Hoàng Nguyên Trương Tuấn Huy Trần Quang Vũ Nguyễn Phan Trường Toản Trần Hoàng Hải Nguyễn Tất Thành Nguyễn Hoàng Đức Phạm Anh Khoa Gia Huấn Trịnh Đăng Hùng Trần Nguyễn Thanh Huy Trần Cao Cường Nguyễn Cao Hùng. Vũ Hà Duyên Phan Thị Xuân Trinh Đặng Thị Chi Trịnh Lợi Thảo Mai cung Nguyễn Thị Hải Yến Quách Thị Thu Nguyễn Thị Anh Hằng Như Nguyễn Thu Huyền Nguyễn Lan Vi Lê Thanh Hoài NGÔ THỊ THANH TRANG Trịnh Thị Duyên Đặng Kim Phượng Nguyễn Thị Thúy An Nguyễn Thị Ngọc Thảo Trần Ngọc Minh Đoàn Thị Tú Anh Trịnh Thùy Dương Đặng Thị Kim Chi Nguyễn Thị Diễm Nguyễn Thanh Hoài Hân Hồ Đặng Hồng Thảo Bùi Thị Thanh Hằng Trần Thị Hà Vũ Thị Hồng Thanh Lê Thị Phương Phan Thị Phương Thảo Trình Võ Hà My Bạch Thanh Trà Trương Thị Hương Nguyễn Thị Hồng Nhung Nguyễn Thị Thu Hoài Nguyễn Thị Ngọc Thảo Kim Anh Nguyen Tạ Thị Hiển Nguyễn Thủy Tiên Trần Thị Linh Hoàng Thị Diệu Thanh Vũ Thùy Linh Nguyễn Thị Thanh Hải Nguyễn Ngọc Quỳnh Nguyễn Hằng Nga Nguyễn Vương Quỳnh Hồ Thị Cúc Trần Tuyết Mai Chu Thị Tâm Nguyễn Thị Quế Chi Huyền Nhi Nguyễn Thị Phương Anh Phan Thị Bích Ngọc Dương Thị Cẩm Tú Nguyễn Hạnh Minh Trâm Lê Thị Thanh Oanh Nguyễn Thị Mai Phương Võ Thị Hồng Nhung