Thông báo điểm sàn Trường Đại học Luật TPHCM năm 2023

(có 3 đánh giá)

Cho tôi hỏi điểm sàn trường Đại học Luật TPHCM năm 2023 là bao nhiêu? - Nhật Hạ (TPHCM)

Ngày 24/7/2023, Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Luật TPHCM ban hành Quyết định 615/TB-ĐHL về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với các ngành đào tạo trình độ đại học hình thức chính quy năm 2023.

Trường Đại học Luật TPHCM thông báo điểm sàn năm 2023

Trường Đại học Luật TPHCM thông báo điểm sàn năm 2023 (Hình từ Internet)

1. Trường Đại học Luật TPHCM thông báo điểm sàn năm 2023

Ngưỡng đầu vào của Phương thức “Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023” đối với thí sinh ở khu vực 3 có mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của các tổ hợp xét tuyển được nêu tại mục 3, cụ thể như sau:

Ngành

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn)

A00

A01

C00

D01,03,06

D14

D66

D84

Luật

20,0

20,0

24,0

20,0

-

-

-

Luật Thương mại quốc tế

-

23,0

-

D01: 23,0

-

23,0

23,0

Quản trị - Luật

21,0

21,0

-

D01: 21,0

-

-

21,0

Quản trị kinh doanh

20,0

20,0

-

D01: 20,0

-

-

20,0

Ngôn ngữ Anh

-

-

-

D01: 20,0

20,0

20,0

20,0

Ghi chú: mức điểm “ngưỡng đầu vào” nêu trên đã bao gồm điểm “ưu tiên theo khu vực” và “ưu tiên theo đối tượng chính sách” theo quy định của Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường.

2. Đối tượng tuyển sinh và phạm vi tuyển sinh của trường Đại học Luật TPHCM năm 2023

- Đối tượng tuyển sinh: đã được công nhận tốt nghiệp THPT của Việt Nam, hoặc đã có bằng tốt nghiệp trung cấp và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa cấp THPT theo quy định của pháp luật Việt Nam, hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương tại Việt Nam; có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành; có đủ thông tin cá nhân, hồ sơ dự tuyển theo quy định; và có kết quả thi trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 phù hợp với tổ hợp môn đăng ký xét tuyển.

- Phạm vi tuyển sinh:

+ Tuyển sinh đối với tất cả thí sinh đáp ứng đầy đủ điều kiện dự tuyển theo quy định nêu trên;

+ Tuyển sinh ngành Ngôn ngữ Anh, ngành Quản trị kinh doanh, ngành Quản trị - Luật, ngành Luật và ngành Luật Thương mại quốc tế bằng phương thức xét tuyển.

3. Mã ngành tuyển sinh của trường Đại học Luật TPHCM năm 2023

Về mã ngành (mã tuyển sinh các ngành đào tạo) và tên ngành xét tuyển (tên tuyển sinh các ngành đào tạo); mã phương thức xét tuyển và tên phương thức xét tuyển; mã tổ hợp xét tuyển và tên tổ hợp xét tuyển như sau:

Stt

Mã ngành

Tên ngành

phương thức

Tên

phương thức

tổ hợp

Tên tổ hợp

1.

7220201

Ngôn ngữ Anh

100

Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT

D01

Văn, Toán, tiếng Anh

D14

Văn, Lịch sử, tiếng Anh

D66

Văn, Giáo dục công dân, tiếng Anh

D84

Toán, Giáo dục công dân, tiếng Anh

2.

7340101

Quản trị kinh doanh

100

Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT

A00

Toán, Lý, Hóa

A01

Toán, Lý, tiếng Anh

D01

Văn, Toán, tiếng Anh

D84

Toán, Giáo dục công dân, tiếng Anh

3.

7340102

Quản trị - Luật

100

Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT

A00

Toán, Lý, Hóa

A01

Toán, Lý, tiếng Anh

D01

Văn, Toán, tiếng Anh

D84

Toán, Giáo dục công dân, tiếng Anh

4.

7380101

Luật

100

Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT

A00

Toán, Lý, Hóa

A01

Toán, Lý, tiếng Anh

C00

Văn, Sử, Địa

D01,03,06

Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01: tiếng Anh, D03: tiếng Pháp, D06: tiếng Nhật)

5.

7380109

Luật Thương mại quốc tế

100

Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT

A01

Toán, Lý, tiếng Anh

D01

Văn, Toán, tiếng Anh

D66

Văn, Giáo dục công dân, tiếng Anh

D84

Toán, Giáo dục công dân, tiếng Anh

Ghi chú: khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây viết tắt là Hệ thống của Bộ), thí sinh phải ghi đúng, đủ và thực hiện việc lựa chọn căn cứ để xét tuyển, bao gồm 3 thông tin (rất quan trọng) sau: (i) Thứ tự nguyện vọng; (ii) Tên trường và mã trường; (iii) Tên ngành và mã ngành

(có 3 đánh giá)
Nguyễn Thị Diễm My
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.151