Trưởng phòng kinh doanh là gì?

Trưởng phòng kinh doanh là người chịu trách nhiệm cho các hoạt động tiêu thụ sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp, cũng như tìm kiếm các cách để tăng doanh thu và số lượng khách hàng. Trưởng phòng kinh doanh có thể hoạt động ở cấp địa phương, khu vực hoặc quốc gia. Trưởng phòng kinh doanh quản lý và hỗ trợ một đội ngũ đại diện bán hàng. Các doanh nghiệp hiện đang có xu hướng giảm thiểu vai trò kinh doanh của trưởng phòng kinh doanh và gia tăng nhiệm vụ đó đối với các đại diện bán hàng.

Trưởng phòng kinh doanh cũng sẽ là người thúc đẩy các thành viên trong nhóm làm việc như một đơn vị độc lập hướng tới hiệu quả chung của doanh nghiệp. Họ sẽ thực hiện các cuộc trao đổi ngắn với từng cá nhân về hiệu suất, hiệu quả làm việc hàng tuần và trao đổi sâu hàng năm. Vị trí này còn có thể đôi khi tham gia vào các cuộc họp nhóm.

Đảm bảo hiệu suất làm việc của các đại diện bán hàng là một trong các nhiệm vụ quan trọng của trưởng phòng kinh doanh. Trưởng phòng kinh doanh tổ chức việc tập huấn nâng cao năng lực, đảm bảo nhân sự trong bộ phận có đủ khả năng sử dụng các công nghệ mới trong công việc. Họ cũng tham gia vào quá trình tuyển dụng và đào tạo nhân viên mới, đảm bảo họ nhanh chóng hòa nhập với môi trường làm việc.

Để đảm bảo được hiệu quả làm việc của nhân sự trong bộ phận kinh doanh, trưởng phòng kinh doanh đặt ra các tiêu chí đánh giá, cơ chế thưởng-phạt. Trong trường hợp cần thiết, họ sẽ ra quyết định sa thải đối với những đại diện bán hàng không đạt được chỉ tiêu công việc, hoặc báo cáo với ban lãnh đạo để có những xử lý phù hợp với những trường hợp nghiêm trọng hơn.

Chính bản thân trưởng phòng kinh doanh sẽ làm gương cho các nhân sự cấp dưới.

Trong một số trường hợp, trưởng phòng kinh doanh giám sát hoạt động của các trưởng phòng kinh doanh cấp địa phương và cấp khu vực.

Ngoài ra, trưởng phòng kinh doanh còn có nhiệm vụ đảm bảo mối quan hệ hợp tác, hỗ trợ giữa các cá nhân trong bộ phận.

2.133 
Click vào đây để xem danh sách 3.900 Tuyển dụng Nhân viên kinh doanh đang tuyển dụng hoặc nhận thông báo thường xuyên thông tin về Tuyển dụng Nhân viên kinh doanh

Trương Thanh Viên Trương Thanh Vàng Nguyễn Văn Khánh Lê Anh Kiệt Trịnh Xuân Thế Nguyễn Trọng Hoàng Phan Văn Hậu Phạm Nguyễn Trường Giang Đạo Chế Quốc Khánh Nguyễn Đăng Khoa Đỗ Duy Khánh Tư Văn Tôn Khánh Nguyễn Dương Minh Tân Quỳnh Như Nguyễn Anh Duy Nguyễn Bá Đồng Nguyễn Thị Hạnh Nhi Vũ Hạnh Đào Thảo Nguyên Đàm Thị Thu PHẠM THỊ QUỲNH Nguyễn Thị Thu Uyên BÀNH THỊ DIỆU Nguyễn Thị Lan Phương Nguyễn Thị Hương Trâm Việt Phương Nguyễn Lê Nguyễn Yến Vi Võ Thị Tuyết Hoa Nguyễn Thụy Thúy Uyên Lê Thị Mơ NGUYỄN TÚ OANH Nguyễn Thị Hoàng Tú Trần Thị Thùy Linh NGUYỄN THỊ PHƯƠNG UYÊN Trần Thị Liên Phạm Minh Châu Nguyễn Hoài Thương Nguyễn Thị Hồng Hoàng Thị Hợi Bùi Lan Phương Nguyễn Vân Trần Thị Diễn Lý Thị Tuyết Nguyễn Thị Lê Phạm Thị Đan Phượng Thu Phuong Nguyễn Thị Thảo Châu Thị Mỹ Hoa Châu Thị Mỹ Ngọc Phạm Thị Bình Dương Thị Ngọc Phước Đặng Thị Hạnh Hán Kỳ Duyên Trần Thị Thuý Nga Lê Thu Dung Trần Thị Thanh Hóa Phùng Thị Cẩm Giang Nguyễn Thị Kim Ngân Nguyễn Thị Huế Kim Tiền Hồ Tạ Thị Bích Hạnh Lê Thị Dung Trương Thị Thu Trang Trần Thị Hà Nguyễn Thị Năm Nguyễn Thị Vân Anh Danh Thị Hồng Thắm Đỗ Thị Tuyết Ngân Nguyễn Phương Hồng Quyên Thái Bình Vũ Thị Diệu Linh Phạm Việt Trinh Võ Trà My