Trường thu phí thực tập 10 triệu mỗi sinh viên?

Theo sinh viên Trường ĐH Kinh tế tài chính TP.HCM, sinh viên tự liên hệ thực tập, trường không tốn chi phí giảng viên, cơ sở vật chất... thì việc thu phí thực tập 10,2 triệu đồng là vô lý.

Nhiều sinh viên Trường ĐH Kinh tế tài chính TP.HCM phản ảnh trường này thu phí thực tập đến 10,2 triệu đồng/sinh viên trong khi sinh viên tự liên hệ nơi thực tập và thu phí thực hiện khóa luận, chuyên đề tốt nghiệp 10,2 triệu đồng/sinh viên nữa.

Theo sinh viên, trong thời gian thực tập, nhà trường không tốn chi phí giảng viên, khấu hao cơ sở vật chất và các chi phí liên quan giảng dạy nhưng vẫn thu phí là vô lý.

TS Hồ Viễn Phương - chánh văn phòng Trường ĐH Kinh tế tài chính TP.HCM - cho biết hai học phần này là các học phần bắt buộc, mỗi học phần có sáu tín chỉ. Căn cứ trên tổng số học phần của chương trình đào tạo, trường tính toán chi phí cho toàn khóa học, đơn giá 1,7 triệu đồng/tín chỉ.

Trong thời gian thực tập, trường vẫn bố trí giảng viên hướng dẫn và theo dõi quá trình thực tập của sinh viên, chấm điểm học phần. Khi làm khóa luận, giảng viên hướng dẫn cũng như có hội đồng đánh giá.

Ngay từ khi sinh viên nhập học, trường đã thông báo chương trình đào tạo cũng như đơn giá học phí.

2.124 
Click vào đây để xem danh sách 3.019 Tuyển dụng thực tập sinh đang tuyển dụng hoặc nhận thông báo thường xuyên thông tin về Tuyển dụng thực tập sinh
Click vào đây để xem danh sách 3.019 Tuyển dụng thực tập sinh đang tuyển dụng hoặc nhận thông báo thường xuyên thông tin về Tuyển dụng thực tập sinh

Trần Quang Thành Đinh Xuân Tú Duy Doanh Vu Huỳnh Đức Dũng Nguyễn Thành Đạt Nguyễn Tiến Dương Phan Anh Vũ Phạm Minh Thọ Vũ Thế Mạnh Quách Bạch Hổ Tô Nguyễn Quốc Triệu Nguyễn Duy Khương Trần Văn Khu Đại Đặng Quang Khờ Khạo Huy Nguyễn An Huy Trần Xuân Phát Lê Xinh Luật Nguyễn Văn Thắng Trần Thị Thu Trang Nguyễn Thị Hoa Nguyễn Phương Anh Nguyễn Thị Thu Hường Nguyễn Thị Nhàn Trần Ngọc Mẫn Thanh Nguyễn Hoàng Ngọc Trinh Nguyễn Thị Hồng Ngô Thị Trà Nguyễn Nguyễn Phi Vân Lê Thị Thủy Lê Hồng Hạnh Trần Nhật Diệu Phương Nguyễn Hoàng Thu Thảo Nguyễn Thị Anh Thư Huỳnh Thị Phú Thảo Nguyễn Ngọc Bảo Châu Nguyễn Thị Nguyệt Minh BÙI NGỌC THU THẢO PHẠM THỊ CHINH Lương Ngọc Quỳnh Trâm Dung Dung Cao Thị Hảo Nguyễn Thị Bích Hà Nguyễn Huế Phương Nguyễn Thị Yến My Ngth Thu Hiềnn Hồ Phương Chinh Trần Khánh Vy Nguyễn Thị Thiệp Trần Lan Thanh Nguyễn Thanh Ngân Minh Ánh Lữ Thị Mai Vân Nguyễn Thị Linh Phạm Nguyễn Quỳnh Như Nguyễn Thị Thúy Kiều Huỳnh Ngọc Minh Trang Phạm Thụy Tuyết Lan Nguyễn Quý Ái Quyên Huỳnh Thị My Ly Phạm An Huyền Bùi Thu Hằng Nguyễn Thị Quỳnh Như Nguyễn Thị Thùy Trang Lê Quỳnh Hương Trần Kim Ngân Nguyễn Thị Tiết Thanh Bùi Thị Thùy Anh Trần Thị Hải Hà Nguyễn Thị Tuyết Phương Ly Lương Kim Ngân Trần Thị Phong Lan Đoàn Thị Mỹ Duyên Võ Hoàng Hương Nguyễn Thị Huỳnh Như