Từ 01/03 Thanh niên sẽ được đối thoại để tư vấn hướng nghiệp

Đây là nội dung có trong Nghị định 13/2021/NĐ-CP theo đó Thanh niên từ 16 đến dưới 18 tuổi sẽ được các cơ quan, tổ chức, đơn vị chủ trì, phối hợp với tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng cấp và các cơ quan liên quan tổ chức đối thoại về đào tạo, tư vấn lựa chọn nghề nghiệp, việc làm cụ thể như sau:

Theo đó Thanh niên từ 16 đến dưới 18 tuổi sẽ được:

  • Cung cấp thông tin, xu hướng phát triển kỹ năng nghề, việc làm tương lai và thị trường lao động
  • Tham gia các buổi tư vấn, định hướng nghề nghiệp, việc làm;
  • Tham gia các cuộc thi phát triển kỹ năng nghề, thực hành nghề nghiệp gắn với việc làm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp đổi mới, thực hiện có hiệu quả việc tư vấn, định hướng nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu của thanh niên và thị trường lao động trong từng giai đoạn; tổ chức và khuyến khích thanh niên tham gia các cuộc thi kỹ năng nghề.

Cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện:

  • Tư vấn, hướng nghiệp; cung cấp thông tin, xu hướng việc làm, thị trường lao động để định hướng nghề nghiệp cho thanh niên;
  • Được liên kết với các tổ chức, đơn vị khác để đào tạo, phát triển kỹ năng nghề, thực hành nghề nghiệp gắn với việc làm cho thanh niên theo quy định của pháp luật.

Nghị định nêu rõ phần trách nhiệm của gia đình cụ thể như sau:

  • Gia đình có trách nhiệm tìm hiểu thông tin nghề nghiệp, việc làm và thị trường lao động để tư vấn, định hướng cho thanh niên lựa chọn nghề nghiệp, việc làm phù hợp khả năng, nguyện vọng và nhu cầu sử dụng lao động.

Ngoài ra Nghị định cũng quy định tổ chức đối thoại cho Thanh niên về hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí; Về phổ cập giáo dục; Về trang bị kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ sức khỏe thể chất, tinh thần,… Nghị định 13/2021/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ 01/03/2021.

Quỳnh Ny
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.470