Từ 01/7/2020, mức khen thưởng Đảng viên tăng mạnh

Bắt đầu từ ngày 01/7/2020, mức lương cơ sở chính thức tăng lên 1,6 triệu đồng/tháng. Kéo theo đó, mức khen thưởng với Đảng viên sẽ thay đổi thế nào?

Với mỗi cán bộ, công chức, viên chức nói chung, được đứng trong hàng ngũ Đảng viên là một niềm vinh dự vô cùng lớn lao. Không chỉ vậy, nếu được khen thưởng, Đảng viên còn có thể nhận được một số tiền thưởng tương xứng.

Ảnh minh họa.

Mức tiền thưởng này căn cứ vào mức lương cơ sở. Do đó, khi mức lương cơ sở tăng đồng nghĩa với mức tiền thưởng của Đảng viên cũng tăng theo. Trong đó, mức tiền thưởng được tính theo công thức:

Tiền thưởng = hệ số (dựa vào mức lương cơ sở) x lương cơ sở

Dưới đây là 03 bảng quy định chi tiết mức tiền thưởng đối với Đảng viên, tổ chức Đảng và mức tiền thưởng kèm theo Huy hiệu Đảng năm 2020 theo 2 giai đoạn: từ ngày 1/1 đến ngày 30/6 (với mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng) và từ ngày 1/7/2020 (với mức lương cơ sở mới 1,6 triệu đồng/tháng).

 

1. Mức thưởng đối với Đảng viên

Đơn vị: đồng

STT

Hình thức khen thưởng

Hệ số

Mức thưởng đến 30/6/2020

Mức thưởng từ 01/7/2020

Khen thưởng định kỳ

1

Được Đảng bộ cơ sở, chi bộ tặng Giấy khen “Đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm”

0,3

447.000

480.000

2

Được Ban Thường vụ huyện ủy và tương đương tặng Giấy khen “Đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền”

1,0

1,49 triệu

1,6 triệu

3

Được Ban Thường vụ tỉnh ủy và tương đương tặng Bằng khen “Đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liền"

1,5

2,235 triệu

2,4 triệu

Khen thưởng đột xuất

1

Được Đảng bộ cơ sở, chi bộ khen thưởng

0,3

447.000

480.000

2

Được Ban Thường vụ huyện ủy và tương đương khen thưởng

1,0

1,49 triệu

1,6 triệu

3

Được Ban Thường vụ tỉnh ủy và tương đương khen thưởng

1,5

2,235 triệu

2,4 triệu

2. Mức tiền thưởng kèm theo Huy hiệu Đảng

Theo Hướng dẫn số 01-HD/TW năm 2016 về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, Đảng viên có đủ 30, 40, 45, 50 55, 60, 65, 70, 75, 80 năm tuổi Đảng thì được xét tặng Huy hiệu Đảng. Việc trao tặng Huy hiệu Đảng được tổ chức vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn 3-2; 19-5; 2-9 và ngày 07-11 hằng năm tại tổ chức cơ sở Đảng.

Trong đó, khi mức lương cơ sở tăng thì mức thưởng kèm theo Huy hiệu Đảng năm 2020 được quy định theo bảng sau:

Đơn vị: triệu đồng/tháng

STT

Hình thức khen thưởng

Hệ số

Mức thưởng đến 30/6/2020

Mức thưởng từ 01/7/2020

1

Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

1,5

2,235

2,4

2

Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng

2,0

2,98

3,2

3

Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng

3,0

4,47

4,8

4

Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng

3,5

5,215

5,6

5

Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng

5,0

7,45

8,0

6

Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng

6,0

8,94

9,6

7

Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng

8,0

11,92

12,8

8

Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng

10,0

14,9

16,0

9

Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng

15,0

22,35

24,0

3. Mức thưởng đối với tổ chức Đảng

Không chỉ cá nhân Đảng viên mà tổ chức Đảng cũng được khen thưởng với các mức sau:

Đơn vị: đồng

STT

Hình thức khen thưởng

Hệ số

Mức thưởng đến 30/6/2020

Mức thưởng từ 01/7/2020

Đối với chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở

1

Đảng ủy cơ sở tặng Giấy khen đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu trong năm

0,6

894,000

960,000

2

Ban Thường vụ huyện ủy và tương đương tặng Giấy khen đạt tiêu chuẩn "Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 05 năm liền

1,5

2,235 triệu

2,4 triệu

3

Ban Thường vụ tỉnh ủy và tương đương tặng Bằng khen đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 05 năm liền

2,0

2,98 triệu

3,2 triệu

Đối với tổ chức cơ sở Đảng (Đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở)

1

Ban Thường vụ huyện ủy và tương đương tặng Giấy khen đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu trong năm

2,0

2,98 triệu

3,2 triệu

2

Ban Thường vụ tỉnh ủy và tương đương tặng Bằng khen đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 05 năm liền

5,0

7,45 triệu

8,0 triệu

3

Ban Thường vụ tỉnh ủy và tương đương tặng cờ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền

8,0

11,92 triệu

12,8 triệu

Đối với Đảng bộ huyện và tương đương

1

Ban Thường vụ tỉnh ủy và tương đương tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 05 năm khen thưởng

10

14,9 triệu

16,0 triệu

2

Ban Thường vụ tỉnh ủy và tương đương tặng Cờ có thành tích đặc biệt xuất sắc trong nhiệm kỳ 05 năm khen thưởng

15

22,35 triệu

24,0 triệu

2.148 

Nguyễn Tấn Tài Phạm Phú Anh Quân Nguyễn Văn Di Nguyễn Minh Hoàng phạm Hoàng Dậm Nguyễn Minh Hiếu Nguyễn Tấn Phát Nguyễn Thanh Hải Huỳnh Phi Hùng Nguyễn Duy Thái Lê Đình Đức Anh Ngô Việt Hoàng Đào Ngọc Tuấn Phùng Văn Tuấn Lê Nhật Quang Vũ Thành Khiêm Vũ Ngọc Tú Ngô Thị Nguyệt Cầm Nguyễn Thái Thảo Võ Thị Kim Anh Nguyễn Thị Yến Trương Thị Dung Nguyễn Thị Khánh Huyền Nguyễn Thị Hương Giang Ngô Đinh Hoàng Uyên Ngô Thơm Thảo Lê Huỳnh Ngọc Lệ NGUYỄN THỊ LỆ THANH Nguyễn Thị Như Tuyền Phan Thị Huyền Trương Thị Soi Trần Đình Anh Thư Đinh Thị Kim Dung Cao Võ Thu Ngân Lê Thị Hoàng Kim Nguyễn Thị Yến Nguyễn Thị Hồng Nhung Đoàn Thị Khánh Vi Đặng Thị Ngọc Hường Phạm Thị Hương Nguyễn Thị Lan Trinh Phạm Thị Phương Liên Đặng Huỳnh Như Phượng Dương Thị Xuân VƯƠNG THỊ NGỌC BÍCH Phạm Thị Hương Trương Thị Trang Nguyễn Ngọc Trâm Trần Quỳnh Anh Nguyễn Thị Lệ Quỳnh Nguyễn Thị Thu Uyên Nguyễn Thị Hằng Đoàn Lan Hương Lão Thị Nga Võ Sông Hương Trần Thuý Bảo Hà Nguyễn Ngọc Ánh Từ Ngọc Hòa Nguyễn Thị Hồng Nhung Võ Thị Thuỳ Trang Phạm Thị Như Ngọc Nguyễn Thị Kim Yến Nguyễn Thị Uyên Trần Thu Hà Nguyễn Ngọc Châu Hoàng Long Vân Nguyễn Thị Hoàng Trâm Nguyễn Hoàng Trúc Chi Nguyễn Nhật Anh