Từ hôm nay (05/03) khách hàng đã được mở tài khoản ngân hàng online

Nội dung này được quy định tại Thông tư số 16/2020/TT-NHNN Hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

Cụ thể điều 14 đã quy định thêm thủ tục mở tài khoản thanh toán thông qua phương tiện điện tử

Theo đó: Khi có nhu cầu mở tài khoản thanh toán, khách hàng lập một (01) bộ hồ sơ theo quy định nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính hoặc phương tiện điện tử đến ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi đề nghị mở tài khoản thanh toán.

Ngân hàng phải có giải pháp, công nghệ để thu thập, kiểm tra, đối chiếu, bảo đảm sự khớp đúng giữa thông tin nhận biết khách hàng, dữ liệu sinh trắc học của khác hàng với thông tin, yếu tố tương ứng trên giấy tờ tùy thân hoặc dữ liệu định danh cá nhân được xác thực.

Ngoài ra, căn cứ điều kiện công nghệ để ngân hàng đánh giá rủi ro, xác định phạm vi sử dụng và quyết định hạn mức giao dịch qua tài khoản thanh toán của khách hàng bằng phương thức online nhưng đảm bảo tổng hạn mức không vượt quá 100 triệu đồng/tháng/khách hàng.

Một số trường hợp dưới đây sẽ được Ngân hàng mở tài khoản thanh toán hình thức online với hạn mức cao hơn cụ thể:

  • Sử dụng cuộc gọi video call để thực hiện xác minh thông tin khách hàng trong quá trình mở thẻ thanh toán…
  • Áp dụng công nghệ để kiểm tra, đối chiếu đặc điểm sinh trắc học của khách hàng với dữ liệu sinh trắc học thông qua cơ sở dữ liệu căn cước công dân;
  • Thực hiện nhận biết, xác minh thông tin khách hàng thông qua gặp mặt trực tiếp chủ tài khoản…

Thông tư này chính thức có hiệu lực từ ngày 05/3/2021.

Quỳnh Ny
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.374