UBND tỉnh Quảng Ninh Thông báo tuyển dụng giáo viên năm 2019

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ra thông báo số 151/KH –UBND về kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non, tiểu học vào làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập tỉnh Quảng Ninh 2019.

 

Theo đó, để đáp ứng nhu cầu bổ sung đội ngũ giáo viên thực hiện nhiệm vụ tại các cơ sở giáo dục công lập, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non, tiểu học vào làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập tỉnh Quảng Ninh 2019.

Việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập phải căn cứ vào số lượng người làm việc được UBND tỉnh giao, nhu cầu công việc, vị trí việc làm của đơn vị sử dụng viên chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên, điều kiện, tiêu chuẩn tuyển viên chức. Đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đúng pháp luật.

Tổng số nhu cầu tuyển dụng giáo viên năm 2019 của các cơ sở giáo dục công lập là 2.783 chỉ tiêu, trong đó có 1.381 chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên mầm non và 1.402 chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên tiểu học.

Thông báo nhu cầu tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học của các đơn vị, điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ, phiếu đăng ký dự tuyển viên chức, thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan Sở Nội vụ, các địa phương có nhu cầu tuyển dụng viên chức.

Các địa phương có trách nhiệm tiếp nhận, tổng hợp hồ sơ, phiếu đăng ký dự tuyển của các thí sinh tham gia dự tuyển báo cáo Hội đồng Tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non, tiểu học tỉnh theo quy định.

Thời gian nhận hồ sơ, phiếu đăng ký dự tuyển của người dự tuyển ít nhất là 30 ngày, kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đối tượng xét tuyển là các sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo quy định tại Điều 2 và Điều 7, Điều 8, Điều 9 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

Hình thức xét tuyển, xét kết quả học tập và nghiên cứu (nếu có) của người dự tuyển theo tiêu chuẩn quy định tại Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ. Phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Cách tính điểm: điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100. Người trúng tuyển là người có điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) quy định tại Khoản 4 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ- CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì Chủ tịch UBD tỉnh quyết định người trúng tuyển.

Hình thức tổ chức thi tuyển được thực hiện theo 2 vòng thi, thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên giấy và thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.

UBND tỉnh ban hành quyết định công nhận kết quả xét tuyển (nếu có), thi tuyển vòng 1, vòng 2, kết quả trúng tuyển viên chức đối với các thí sinh tham gia dự tuyển. Hội đồng Tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non, tiểu học 2019 đăng tải trên Công thông tin điện tử của tỉnh, trang Thông tin điện tử thành phần của Sở Nội vụ, niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan Sở Nội vụ và gửi thông báo kết quả bằng các văn bản đến các đơn vị và người dự tuyển; nhận đơn phúc khảo và tổ chức chấm phúc khảo (nếu có).

*** Chi tiết Kế hoạch tuyển dụng như sau:

 

Tài liệu đính kèm: Bảng chi tiết nhu cầu  tuyển dụng

http://tuyencongchuc.vn/wp-content/uploads/2019/07/151.signed-trang-6-55.pdf

3.525 
Click vào đây để xem danh sách 64 Tuyển dụng Giáo viên đang tuyển dụng hoặc nhận thông báo thường xuyên thông tin về Tuyển dụng Giáo viên
Click vào đây để xem danh sách 64 Tuyển dụng Giáo viên đang tuyển dụng hoặc nhận thông báo thường xuyên thông tin về Tuyển dụng Giáo viên

Nguyễn Tuấn Dũng Phạm Ngọc Kiên Đoàn Ngọc Thạnh Vũ Anh Minh Phan Văn Ninh Võ Thanh Tùng Nguyễn Quốc Trung Nguyễn Thành Công Nguyễn Văn Danh Đặng Quốc Phú Vương Quang Tuấn Nguyễn Tiến Thường Đào Văn Linh Nguyễn Mạnh Cường Nguyễn Trọng Anh Trần Hoài Lâm Ngô Thái Bảo Nguyễn Thành Trung Nguyễn Đình Đức Ngô Duy Hồng Quân Đỗ Văn Tuấn Phạm Thế Minh Lê Đặng Anh Tuấn Nguyễn Văn Dũng Phạm Hoàng Nguyên Trần Minh Quang Kiều Đức Khuê Đỗ Thanh Hà Lê Hữu Nghĩa Trịnh Hiếu Nguyễn Tuấn Tài Phạm Quang Anh Võ Đức Uy Nguyen Dang Tuan Anh Truong Trung Hau Phan Phi Long Trần Văn Dũng LÊ XUÂN CƯỜNG Nguyễn Thanh Đạt Vũ Minh Tuấn Đỗ Mai Thương Khương Minh Sáng Nguyễn Thị Thương Ngô Thị Thu Hà Nguyễn Thương Thương Lê Nguyễn Quỳnh Trâm Phạm Thị Hồng Phượng Dương Thị Huyền Trang Lý Thị Tú Trinh Huỳnh Thị Thu Thảo Đoàn Minh Phương Nguyễn Thị Thao Tiêu Thị Ngọc Hân Hoàng Thanh Thảo Phan Thị Ánh Nguyệt Nguyễn Thu Hiền Nguyễn Thị Thanh Hương Nguyễn Thị Dung Vũ Thị Bích Đào Trần Hà Hiếu Thảo Nguyễn Thị Cẩm Giang Nguyễn Thị Thảo Nguyên Đinh Thị Thanh An Luân Thị Lệ Tuyết Lê Thị Mỹ Hằng Nguyễn Thanh Thúy Trương Tú Linh Lê Thị Thanh Hoa Lê Thị Hiền Lê Thị Kim Thoa Nguyễn Dương Ngọc Diễm Nguyễn Thị Hải Lê Khánh Hà Phạm Linh Giang Tô Thị Bền DƯƠNG THỊ HUYỀN TRANG Trần Thiên Trúc Trần Thị Phương Thảo Nguyễn Thị Bạch Tiên Nguyễn Minh Tâm Nguyễn Thị Sáng Võ Lê Bảo Ngọc Lê Đặng Phương Linh Nguyễn Lan Hương Lê Mỹ Hằng Kim An Lê Mỹ Trân Trịnh Thị Yến Nhi Hồ Thị Thường Tâm Phan Thị Tình Bùi Lan Thanh Vũ Thị Mỹ Hạnh Nguyễn Thị Nhớ Trương Thị Nguyệt Huỳnh Thị Yến Nhi Thuỷ Tiên Nguyễn Nông Việt Hương Nguyễn Thanh Quyền Ngô Thị Đào Dương Thị Nhật Lệ Đỗ Phương Quyên Trần Nguyễn Nhật Hạ Trịnh Thị Yên Nguyễn Thụy An Nguyễn Thị Hoa Mai Đoàn Công Nữ Hạnh Nguyễn Thị Tuyến Trần Thị Thu Liễu Huỳnh Chúc Mai Phan Thị Vân Anh Nguyễn Thị Hồng Loan Nguyễn Kim Giao