Xem xét, đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 186 Thẩm phán các ngạch cao cấp, trung cấp, sơ cấp

Ngày 17/3/2021, Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán Quốc gia đã tiến hành phiên họp thứ Nhất năm 2021, để xem xét tuyển chọn và đề nghị Chủ tịch Hội đồng, Chánh án TANDTC trình Chủ tịch nước bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm Thẩm phán cao cấp, Thẩm phán trung cấp và Thẩm phán sơ cấp.

Ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án TANDTC, Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia chủ trì phiên họp.

Tham dự phiên họp có các thành viên Hội đồng, gồm: Ông Đào Việt Trung, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN; ông Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp…, và đại diện Ban Thanh tra, Vụ Tổ chức - Cán bộ TANDTC.

Theo báo cáo kết quả giám sát hồ sơ đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Thẩm phán, Ban Thanh tra TANDTC đã tiến hành thẩm tra 186 hồ sơ đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Thẩm phán các ngạch cao cấp, trung cấp, sơ cấp.

Trên cơ sở tờ trình của Ban thư ký Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán Quốc gia, kết quả công tác chuẩn bị thẩm định hồ sơ của Vụ Tổ chức - Cán bộ và Báo cáo giám sát Thẩm phán của Ban Thanh tra; căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện Thẩm phán cao cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán sơ cấp theo quy định và chất lượng xét xử trong nhiệm kỳ của Thẩm phán được đề nghị bổ nhiệm lại; xem xét việc đề nghị miễn nhiệm Thẩm phán trung cấp, Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán Quốc gia đã thảo luận và tiến hành bỏ phiếu kín đối với từng người theo quy định.

Tại phiên họp, để ghi nhận những cống hiến, đóng góp đối với công tác của Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán Quốc gia, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án TANDTC, Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia Nguyễn Hòa Bình đã tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tòa án” cho Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN.

2.154 
Click vào đây để xem danh sách 131.787 Tuyển dụng ngành Luật đang tuyển dụng hoặc nhận thông báo thường xuyên thông tin về Tuyển dụng ngành Luật
Click vào đây để xem danh sách 131.787 Tuyển dụng ngành Luật đang tuyển dụng hoặc nhận thông báo thường xuyên thông tin về Tuyển dụng ngành Luật

Nguyễn Thăng Bùi Sơn Anh Nguyễn Quang Vinh Dương Tuấn Anh Tô Phạm Đức Huy Hữu Thuận Lê Công Anh Kiệt Le Thanh Phuong Nguyễn Ngọc Khương Võ Thế Phiệt Phạm Quang Duy Trần Hưng Đạo Nguyễn Tấn Kha Thành Sinh Nguyễn Phạm Chí Nguyện Võ Hoàng Nguyên Trương Tuấn Huy Trần Quang Vũ Nguyễn Phan Trường Toản Trần Hoàng Hải Nguyễn Tất Thành Nguyễn Hoàng Đức Phạm Anh Khoa Gia Huấn Trịnh Đăng Hùng Trần Nguyễn Thanh Huy Trần Cao Cường Nguyễn Cao Hùng. Vũ Hà Duyên Phan Thị Xuân Trinh Đặng Thị Chi Trịnh Lợi Thảo Mai cung Nguyễn Thị Hải Yến Quách Thị Thu Nguyễn Thị Anh Hằng Như Nguyễn Thu Huyền Nguyễn Lan Vi Lê Thanh Hoài NGÔ THỊ THANH TRANG Trịnh Thị Duyên Đặng Kim Phượng Nguyễn Thị Thúy An Nguyễn Thị Ngọc Thảo Trần Ngọc Minh Đoàn Thị Tú Anh Trịnh Thùy Dương Đặng Thị Kim Chi Nguyễn Thị Diễm Nguyễn Thanh Hoài Hân Hồ Đặng Hồng Thảo Bùi Thị Thanh Hằng Trần Thị Hà Vũ Thị Hồng Thanh Lê Thị Phương Phan Thị Phương Thảo Trình Võ Hà My Bạch Thanh Trà Trương Thị Hương Nguyễn Thị Hồng Nhung Nguyễn Thị Thu Hoài Nguyễn Thị Ngọc Thảo Kim Anh Nguyen Tạ Thị Hiển Nguyễn Thủy Tiên Trần Thị Linh Hoàng Thị Diệu Thanh Vũ Thùy Linh Nguyễn Thị Thanh Hải Nguyễn Ngọc Quỳnh Nguyễn Hằng Nga Nguyễn Vương Quỳnh Hồ Thị Cúc Trần Tuyết Mai Chu Thị Tâm Nguyễn Thị Quế Chi Huyền Nhi Nguyễn Thị Phương Anh Phan Thị Bích Ngọc Dương Thị Cẩm Tú Nguyễn Hạnh Minh Trâm Lê Thị Thanh Oanh Nguyễn Thị Mai Phương Võ Thị Hồng Nhung