Xem xét, đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 186 Thẩm phán các ngạch cao cấp, trung cấp, sơ cấp

Ngày 17/3/2021, Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán Quốc gia đã tiến hành phiên họp thứ Nhất năm 2021, để xem xét tuyển chọn và đề nghị Chủ tịch Hội đồng, Chánh án TANDTC trình Chủ tịch nước bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm Thẩm phán cao cấp, Thẩm phán trung cấp và Thẩm phán sơ cấp.

Ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án TANDTC, Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia chủ trì phiên họp.

Tham dự phiên họp có các thành viên Hội đồng, gồm: Ông Đào Việt Trung, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN; ông Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp…, và đại diện Ban Thanh tra, Vụ Tổ chức - Cán bộ TANDTC.

Theo báo cáo kết quả giám sát hồ sơ đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Thẩm phán, Ban Thanh tra TANDTC đã tiến hành thẩm tra 186 hồ sơ đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Thẩm phán các ngạch cao cấp, trung cấp, sơ cấp.

Trên cơ sở tờ trình của Ban thư ký Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán Quốc gia, kết quả công tác chuẩn bị thẩm định hồ sơ của Vụ Tổ chức - Cán bộ và Báo cáo giám sát Thẩm phán của Ban Thanh tra; căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện Thẩm phán cao cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán sơ cấp theo quy định và chất lượng xét xử trong nhiệm kỳ của Thẩm phán được đề nghị bổ nhiệm lại; xem xét việc đề nghị miễn nhiệm Thẩm phán trung cấp, Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán Quốc gia đã thảo luận và tiến hành bỏ phiếu kín đối với từng người theo quy định.

Tại phiên họp, để ghi nhận những cống hiến, đóng góp đối với công tác của Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán Quốc gia, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án TANDTC, Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia Nguyễn Hòa Bình đã tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tòa án” cho Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN.

2.051 
Click vào đây để xem danh sách 123.687 Tuyển dụng ngành Luật đang tuyển dụng hoặc nhận thông báo thường xuyên thông tin về Tuyển dụng ngành Luật
Click vào đây để xem danh sách 123.687 Tuyển dụng ngành Luật đang tuyển dụng hoặc nhận thông báo thường xuyên thông tin về Tuyển dụng ngành Luật

Đoàn Văn Tây Phan Hoài Anh Võ Quốc Tuấn Nguyễn Trường Thịnh Hoàng Văn Cương Nguyễn Nhật Trường Nguyễn Đăng Vụ Đỗ Chí Bằng Nguyễn Văn Điền Trần Thành Đạt Trương Thịnh Võ Trường Sơn Nguyễn Quý Thân Đặng Như Quỳnh Lê Bá Tiếp Nguyễn Đức Hiếu Vũ Danh Thạch Lương Hữu Trung Nguyễn Minh Tâm Nguyễn Cao Lê Ngân Võ Hoàng Minh Phạm Hoàng Hiệp Vũ Văn Thành Đoàn Nhật Tâm Nguyễn Đạt Mùi Nguyễn Văn Thanh Đinh Trung Thắng Võ Quốc Tuấn Phan Hoài Anh Y IN BYA Phạm Hồng sơn Chế Đình Phúc Đỗ Ngọc Phi Phan Nhật Minh Phan Việt Thắng Đoàn Mạnh Vũ Huỳnh Văn Tài Đào Hoàng Bảo Võ Thanh Nhựt Dương Thành Trung Âu Dương Thông Vũ Đức Minh Lê Minh Tuyền Dương văn đảm Cao Đinh Hùng Trần Thị Thủy Nguyễn Thị Hải Trần Thị Mai Nguyễn Thị Thanh Thúy Vũ Thiên An Lương Dạ Ngân Nguyễn Thị Cẩm Lụa Vân Anh Nguyễn Ngọc Hà Tươi Trần Phạm Thu Hương Vũ Thùy Dương Vũ Thị Thu Hà Nguyễn Trang Bảo Trân Trần Anh Thư Nguyễn Đặng Chiêu Đoan Nguyễn Thị Lệ Kiều Phạm Thị Bé Diệu Vũ Thị Hoa Nguyễn Thị Ngọc Điệp Trần Thị Minh Nguyệt Trương Thị Mai Nguyễn Thị Kim Linh Duong Linh Trần Thị Thu Hương Nguyễn Thị Tươi Thắm Hoàng Thị Miến Lê Thị Thúy Trần Thị Hương Nguyễn Thị Thanh Nguyệt Ho Le Vy Phùng Thị Hà Phương Bùi Thị Thanh Phương trần thị bích phượng Trần Ngọc Duyên Nguyễn Thị Kim Tuyền Nguyễn Thị Thanh Huyền Phạm Thị Hồng Nhi Nguyễn Thị Mận Hồ Thị Mỹ Trâm Vi Thị Hoàng Phúc Trần Thị Nhân NGUYỄN THỊ ĐÔNG Trương Thương Huyền hving hờ ánh Thái Ngọc Thoa Nguyễn Thị Ngọc Anh Trần Thị Hạnh ĐẶNG THỊ HÀ Lê Thị Diễm Hương Nguyễn Thị Hồng Nhung Phạm Quỳnh Trang Mai Thị Mỹ Liên Huỳnh Thị Tố Trinh Đoàn Thuỷ Linh Thị Mai Anh Võ Thị Ngọc Nhi ĐẶNG TIỂU LY Mo My Lê Thị Kim Luông Phạm Thuỵ Diễm Quỳnh Thái Thị Hương Đỗ Thị Quỳnh Như Nguyễn Thị Kim Thoa Lê Huỳnh Hồng Nga Nguyễn Hà Vi Nguyễn Ngọc Bảo Trân Nguyễn Thị Huệ Chi Nguyễn Thu Thùy Nguyễn Thị Thu Hằng Phan Thị Hồng Đào Võ Thị Hương Trà Nguyễn Thị Tuyết Võ Nguyễn Phúc Thương Nguyễn Thị Hường Phạm Thị Thủy Nguyễn Thị Hằng Nga Trần Thị Ngọc Mai Phan Thảo Linh Mỹ Ngân Dư Linh Phan Nguyễn Phương Chi Nguyễn Ngọc Anh Thư Võ Thị Ngọc Tiền Trần Thùy An