Yên Bái giải quyết việc làm cho trên 18 ngàn lao động trong năm 2018

Các hoạt động hợp tác với các doanh nghiệp trong đào tạo và cung ứng việc làm trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong năm 2018 đã đáp ứng phần nào nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp.

Năm 2018, hoạt động gắn kết, hợp tác với doanh nghiệp đã được các cơ sở giáo dục nghề nghiệp triển khai thực hiện. Các hoạt động hợp tác với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tập trung chủ yếu vào việc đào tạo và cung ứng lao động đi làm việc theo nhu cầu của doanh nghiệp ngoài tỉnh, đào tạo theo nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp, bố trí cho học sinh đi thực tập, thực tế sản xuất tại doanh nghiệp; phối hợp xây dựng chương trình đào tạo… Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thường xuyên cập nhật và cung cấp thông tin về nhu cầu, ngành nghề cần tuyển dụng của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh…

Năm 2018, trên toàn tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ giải quyết việc làm cho 18.350 lao động. Trong đó hỗ trợ các doanh nghiệp tuyển dụng được 1.214 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; 4.676 lao động đi làm việc tại các tập đoàn, công ty có vốn đầu tư nước ngoài ở các khu công nghiệp ngoài tỉnh.

Trong năm Trung tâm Dịch vụ việc làm đã tổ chức 21 phiên giao dịch việc làm cho trên 1.900 người trong đó có 20 phiên lưu động tại các xã của huyện Lục Yên, Yên Bình, Văn Yên, Văn Chấn, Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ; tổ chức 8 hội nghị tư vấn giới thiệu việc làm cho 649 người dân trong độ tuổi lao động tại các thôn bản; tư vấn giới thiệu việc làm, học nghề cho 2.500 lượt người; tư vấn giới thiệu việc làm, cung ứng tuyển dụng lao động cho các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và các doanh nghiệp ngoài tỉnh được trên 859 người. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp may có vốn đầu tư của nước ngoài đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương để tuyển dụng 1.500 lao động địa phương.

Hàng năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức khảo sát điều tra cơ sở dữ liệu thị trường lao động nhằm kịp thời cập nhật thông tin về tình hình việc làm của người lao động, nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp trên địa bàn để kết nối thông tin cho người lao động, người sử dụng lao động phục vụ công tác quản lý, giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh.

2.081 
Click vào đây để xem danh sách 15 Việc làm Yên Bái đang tuyển dụng hoặc nhận thông báo thường xuyên thông tin về Việc làm Yên Bái