Hướng Dẫn dành cho NHÀ TUYỂN DỤNG

 

1. Hướng dẫn đăng ký tài khoản Nhà tuyển dụng

Bước 1: Tại trang chủ, bấm vào nút “Dành cho Nhà tuyển dụng” bên góc phải màn hình.

Bước 2: Khi màn hình đăng ký hiện ra, vui lòng bấm nút “Đăng ký Nhà tuyển dụng”

Bước 3: Nhập email cần đăng ký và bấm vào nút “Kiểm tra email”

Bước 4: Nhập đầy đủ thông tin yêu cầu, sau đó bấm vào nút “Hoàn tất đăng ký”

Các thông tin yêu cầu bao gồm:

  1. Thông tin tài khoản

Tên doanh nghiệp: Nhập đầy đủ tên công ty của quý khách

Số điện thoại liên hệ: Nhập số điện thoại công ty

*Phải là số điện thoại hợp lệ và đang còn giá trị sử dụng

Mật khẩu đăng nhập: Nhập mật khẩu để đăng nhập

*Có ít nhất 8 ký tự bao gồm chữ và số

Nhập lại mật khẩu: Nhập lại đúng mật khẩu đã nhập ở trên

  1. Chọn lĩnh vực mong muốn:

Chọn lĩnh vực đang hoạt động của công ty quý khách

Sau khi bấm vào nút “Hoàn tất đăng ký”, hệ thống sẽ chuyển đến trang thông báo đăng ký thành công

 

2. Hướng dẫn cập nhật thông tin công ty

Sau khi đăng ký thành công tài khoản Nhà tuyển dụng, quý khách nên cập nhập đầy đủ thông tin công ty

Bước 1: Bấm chọn dòng “Thông tin tài khoản” ở góc phải màn hình     

Bước 2: Khi mà hình hiện ra, vui lòng bấm nút “Sửa”

Bước 3: Cập nhật đầy đủ thông tin của công ty quý khách

Tên công ty: Nhập đầy đủ tên công ty của quý khách VD: Công ty TNHH Nhân lực ngành luật

*Ghi tên đầy đủ và rõ ràng theo giấy phép kinh doanh

Slogan công ty: Nhập slogan công ty của quý khách

Quy mô công ty: Chọn số lượng nhân viên của công ty

Địa chỉ công ty: Nhập địa chỉ công ty

Điện thoại tuyển dụng: Nhập số điện thoại của công ty

*Phải là số điện thoại hợp lệ và đang còn giá trị sử dụng

Điện thoại phụ: Nhập số điện thoại của người phụ trách

*Phải là số điện thoại hợp lệ và đang còn giá trị sử dụng

Email tuyển dụng: Nhập email tuyển dụng

*Phải là email hợp lệ và đang còn giá trị sử dụng

Website: Nhập trang web của công ty VD: www.congty.com

(Không bắt buộc)

Mã số thuế: Nhập mã số thuế...

(Không bắt buộc)

Thông tin công ty: Giới thiệu về công ty

(Bạn có thể nhập tối đa 5.000 ký tự)

Phúc lợi từ công ty: Nhập chi tiết phúc lợi (Bạn có thể nhập 100 ký tự)

(Không bắt buộc)

Logo công ty: Tải logo

(Không bắt buộc)

Hình ảnh công ty: Tải hình ảnh

(Không bắt buộc)

Video công ty: Sao chép và dán link video từ Youtube của công ty bạn vào đây

(Không bắt buộc)

Bước 4: Vui lòng bấm chọn “Lưu thông tin” để hoàn tất

Sau khi lưu thông tin thành công sẽ hiện ra bảng thông báo

3. Hướng dẫn chi tiết đang tin tuyển dụng

Bước 1: Truy cập vào trang chủ và bấm vào tên công ty ở góc phải phía trên màn hình

Bước 2: Màn hình hiện ra vui lòng chọn dòng “Đăng tin tuyển dụng”

Bước 3: Tại phần Mô tả công việc, quý khách vui lòng nhập đầy đủ thông tin yêu cầu

Chức danh (Bắt buộc): Vị trí đang tuyển dụng VD: Luật sư, chuyên viên pháp lý

Cấp bậc (Bắt buộc): Chọn cấp bậc của vị trí tuyển dụng

Ngành nghề (Bắt buộc): Vui ngành nghề

*Quý khách được chọn tối đa 3 ngành nghề tương ứng với vị trí tuyển dụng

Nơi làm việc (Bắt buộc): Vui lòng chọn

*Quý khách được chọn tối đa 3 nơi làm việc

Trình độ học vấn (Bắt buộc): Tất cả trình độ

Mức lương (Bắt buộc) : Nhập mức lương tối thiểu           Nhập mức lương tối đa

Kinh nghiệm làm việc (Bắt buộc):

Mô tả công việc (Bắt buộc): Nhập mô tả công việc

Yêu cầu công việc (Bắt buộc): Nhập yêu cầu công việc

Phúc lợi cộng việc (Không bắt buộc) : Nhập phúc lợi công việc

Kỹ năng (Không bắt buộc) : Nhập kỹ năng cần thiết cho công việc

Từ khóa (Không bắt buộc): VD: Pháp chế doanh nghiệp, Anh văn…

Nhận hồ sơ bằng ngôn ngữ (Bắt buộc): Bất kỳ

Người liên hệ (Bắt buộc): Nhập tên người liên hệ phụ trách tài khoản. VD: Nguyễn Văn A

Địa chỉ liên hệ (Bắt buộc): Nhập địa chỉ liên hệ

Số điện thoại liên hệ (Bắt buộc): Nhập số điện thoại của người liên hệ 

*Phải là số hợp lệ và đang còn giá trị sử dụng

Địa chỉ email nhận hồ sơ (Bắt buộc): Nhập email của người liên hệ. VD: info@nhanlucnganhluat.vn

*Phải là email hợp lệ và đang còn giá trị sử dụng

Ngày đăng: Ngày bắt đầu đăng công việc

Ngày hết hạn: Ngày kết thúc nhận hồ sơ

Số lượng cần tuyển (Bắt buộc): Nhập số lượng cần tuyển

Yêu cầu giới tính: Không yêu cầu

Hình thức làm việc: Chọn hình thức làm việc

Tuổi từ: Nhập độ tuổi tối thiểu

Tuổi đến: Nhập độ tuổi tối đa

Bước 4: Quý khách chọn trạng thái "Hiển thị tin" hoặc "Ẩn tin".

+ Hiển thị tin: tin đăng sẽ được hiển thị khi tìm kiếm trên Nhanlucnganhluat.vn sau khi được kiểm duyệt.

+ Ẩn tin: tin đăng sẽ không hiển thị khi tìm kiếm trên Nhanhlucnganhluat.vn .

Bước 5: Sau khi điền xong các thông tin, vui lòng chọn “Lưu nháp” hoặc “Lưu và đăng tuyển”

Quý khách sẽ thấy thông báo “Đã lưu công việc” sau khi chọn “lưu nháp”

Quý khách sẽ nhìn thấy thông báo “Bạn có thực sự muốn đăng tin” sau khi bấm “lưu và đăng tuyển”, vui lòng chọn “Lưu và đăng tin”.

Thông báo “Đã đăng tin thành công” sẽ hiện ra sau khi bấm chọn “Lưu và đăng tin”

Nhà tuyển dụng sẽ nhìn thấy Tin tuyển dụng này nằm trong mục <Việc làm đang đăng> ở trạng thái <Chờ duyệt>

Tin tuyển dụng nằm trong mục <Việc làm đang đăng> sẽ có 3 trạng thái khác nhau:

  1. Chờ duyệt
  2. Đã duyệt (khi đến ngày đăng sẽ chuyển sang Đang đăng tuyển)
  3. Đang đăng tuyển

Vì có rất nhiều Tin tuyển dụng thường xuyên được đưa lên hệ thống, Tin tuyển dụng mới hơn sẽ được ưu tiên đặt trên Trang chủ, do đó Nhà tuyển dụng có thể sử dụng nút chức năng <Lên đầu trang> để tin này được đưa lên Trang chủ thường xuyên.