Mô tả công việc

* Tham mưu, tư vấn, hỗ trợ cho TGĐ trong các mảng công việc kinh doanh, marketing, cung ứng,..
- Tổng hợp, phân tích, báo cáo, đề xuất cho Tổng Giám Đốc về các quyết định liên quan đến các chỉ số kinh doanh, marketing, cung ứng,.
- Nghiên cứu thị trường, khách hàng, đối thủ, ngành để tư vấn, báo cáo và dự báo về hoạt động điều hành cho TGĐ.
- Tiếp nhận và đánh giá các đề xuất/giải pháp/báo cáo có liên quan kinh doanh, marketing, cung ứng từ các đơn vị để trình TGĐ phê duyệt.
* Theo dõi, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện công việc tại các đơn vị.
- Tiếp nhận các thông tin chỉ đạo từ TGĐ. Truyền đạt các quyết định/chỉ thị của TGĐ đến các Trưởng đơn vị (TĐV).
- Theo dõi, triển khai, đôn đốc, kiểm soát tiến độ thực hiện các ý kiến chỉ đạo của TGĐ và tiếp nhận thông tin phản hồi từ các đơn vị liên quan.
- Tiếp nhận, rà soát công văn, hồ sơ, tài liệu từ các đơn vị gửi lên trình TGĐ phê duyệt khi được yêu cầu.
- Biên soạn và hướng dẫn về các biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện các công việc của các đơn vị liên quan trong mảng được phân công phụ trách theo chỉ đạo của TGĐ.
* Tổ chức sắp xếp lịch làm việc của TGĐ.
- Tiếp nhận, xây dựng và đăng ký lịch làm việc, lịch công tác của TGĐ. Thực hiện các nhắc nhở quan trọng với TGĐ
- Điều phối, sắp xếp lịch họp và chương trình sơ kết, tổng kết của công ty.
- Ghi chép, sắp xếp các chương trình, thời gian họp của TGĐ với các đối tác đảm bảo lịch trình phù hợp
* Chuẩn bị và tham gia tổ chức các cuộc họp có TGĐ tham dự.
- Lập kế hoạch, kiểm soát các công việc tổ chức hội nghị, hội thảo, họp giao ban và tổng kết có TGĐ tham dự.
- Lập danh sách thành phần tham dự, soạn thư mời và thông báo cho các thành phần tham dự cuộc họp.
- Sắp xếp nguồn lực và tổng hợp các báo cáo, tài liệu cần thiết và phân phối tài liệu tới các thành phần tham dự cuộc họp.
* Thực hiện các công việc hành chính cho TGĐ
- Trợ giúp, tham mưu cho TGĐ thiết lập, duy trì, mở rộng các quan hệ đối nội/ đối ngoại với cơ quan, tổ chức cá nhân bên ngoài.
(Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn)

Yêu cầu công việc

- Sử dụng thành thạo máy vi tính.
- Tiếng anh tốt
- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, giao tiếp & xử lý tình huống tốt;
- Kỹ năng tổng hợp, báo cáo tốt;

Phúc lợi công việc

- Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây

Nộp đơn 147 / 0
Logo Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất khẩu Quế Hồi Việt Nam Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất khẩu Quế Hồi Việt Nam
Thôn Vàng - Xã Cổ Bi - Huyện Gia Lâm - Hà Nội
Quy mô: từ 100 - 200 nhân viên

Ngày đăng tuyển
30/11/2022

Nơi làm việc
Hà Nội

Cấp bậc
Trưởng nhóm / ban


Kỹ năng

Ngôn ngữ trình bày hồ sơ
Bất kỳ

Trình độ học vấn
Đại học

Ứng viên
Nữ
Trợ lý Chủ tịch
Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất khẩu Quế Hồi Việt Nam
Nộp đơn