Mô tả công việc

- Kiểm soát toàn bộ hệ thống tài chính, hệ thống nhân sự và việc thực hiện các quy chế của công ty: Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

- Thẩm định/ soát xét báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính theo các định kỳ của Tập đoàn và các công ty thành viên.

- Tổ chức triển khai, giám sát, đánh giá việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng ISO trong toàn công ty;

- Ban hành Quy định nội bộ của Ban Kiểm soát. Định kỳ hàng năm, xem xét lại Quy định nội bộ của Ban Kiểm soát, các chính sách quan trọng về kế toán và báo cáo.

- Chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến bộ phận kiểm soát nội bộ.

- Tham gia soạn thảo và trình Hội đồng quản trị ban hành các nội quy, quy chế hoạt động của Tập đoàn. Tham mưu cho Hội đồng quản trị phê duyệt và thông qua các nội quy, quy chế hoạt động của các đơn vị thành viên

- Kiểm soát định kỳ việc tuân thủ các phòng, ban nghiệp vụ, chi nhánh, Công ty thành viên thực hiện các chỉ đạo của Tập đoàn.

- Tổng hợp, phân tích và đánh giá các vấn đề phát sinh tại các phòng ban hàng tháng theo các phòng ban chức năng.

- Kiểm soát hiệu quả sử dụng ngân sách trên từng hạng mục cần phải chi của các phòng ban.

- Kiểm soát việc phân quyền.

- Quản trị rủi ro toàn hệ thống:

- Tổng hợp, phân tích và đánh giá các môi trường bên ngoài tác động đến hoạt động của Công ty và Tập đoàn.

- Báo cáo định kỳ lên HĐQT các nghiệp vụ kiểm soát của tập đoàn.

Yêu cầu công việc

Sẽ trao đổi chi tiết trong buổi phỏng vấn.

Phúc lợi công việc

- Tiền lương theo qui định công ty

- BHXH,BHYT, BHTN theo quy định

- Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp.

- Mức lương thỏa thuận

Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây

Nộp đơn 301 / 0
Logo Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa
Tầng 2 - số 96A - Định Công - Phương Liệt - Thanh Xuân - HN
Quy mô: từ 100 - 200 nhân viên

Ngày đăng tuyển
04/06/2018

Nơi làm việc
Hà Nội

Cấp bậc
Trưởng nhóm / ban


Kỹ năng

Ngôn ngữ trình bày hồ sơ
Tiếng Việt

Trình độ học vấn
Không yêu cầu

Ứng viên
Nam nữ
Trưởng Ban Kiểm Soát Nội Bộ
Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa
Nộp đơn