Mô tả công việc
 • Hoạch định chiến lược dành cho HR, bao gồm đánh giá môi trường bên ngoài (lao động, lương), xem xét các vấn đề HR cho quá khứ để nêu ra các vấn đề có tính chiến lược.
 • Đề xuất các kế hoạch nhân sự hằng năm bao gồm: thay thế, tuyển mới, đào tạo, rà soát, tái định biên… để bảo đảm nguồn nhân sự luôn luôn hoạt động hiệu quả.
 • Tham mưu cho BGĐ về việc lập và quy định các thẩm quyền hoạt động trên cơ sở phân quyền đúng chỗ.
 • Xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp.
 • Xây dựng và quản trị từ điển năng lực nhân sự.
 • Xây dựng tài liệu mô tả văn hóa doanh nghiệp.
 • Xây dựng hệ thống đánh giá thành tích.
 • Xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ các phòng ban.
 • Trực tiếp thiết kế, thực hiện các công tác tuyển dụng, đào tạo nhân sự cho công ty.
 • Xây dựng và đảm bảo việc thực hiện chế độ, chính sách trả công vật chất và phi vật chất cho người lao động tuân thủ pháp luật và quy định của công ty.
 • Nhận diện thay đổi thị trường, kết hợp kế hoạch nhân sự hàng năm của các phòng ban khác đưa lên để lập kế hoạch.
 • Xây dựng chính sách nhân sự, bộ nội quy, quy chế trong thẩm quyền được phân công thuộc bộ phận nhân sự.
 • Chủ trì tổ chức đánh giá nhân sự định kỳ, điều chỉnh lương và các chế độ phúc lợi phù hợp.
 • Quản lý quan hệ lao động: Xử lý tranh chấp khiếu nại. Các chương trình động viên, tạo lập và duy trì văn hóa tích cực.
 • Quản lý công tác PCCC, ATLĐ, bảo vệ.
 • Quản lý nguồn nhân lực của đơn vị: tham gia tuyển dụng để đảm bảo chất lượng nhân lực, phát triển kiến thức/kinh nghiệm/thái độ làm việc cho nhân viên, động viên thường xuyên và đánh giá định kỳ thành tích của nhân viên.
 • Chỉ đạo xây dựng, thực hiện và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng - môi trường theo tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001 của Công ty tại phòng HCNS.
Yêu cầu công việc
 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: 30 - 45
 • Tuyển dụng, Quản lý nhân sự, Quản trị phúc lợi, Cấu trúc lương bổng, Phân loại nhân viên, Luật lao động, Tổ chức.
Phúc lợi công việc
 • Lương: 18 Tr - 30 Tr VND
Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây

Nộp đơn 225 / 5
Logo Công ty Cổ phần SAMETEL Công ty Cổ phần SAMETEL
Khu công nghiệp Long Thành, đường số 1 - Xã Tam An - Huyện Long Thành - Đồng Nai.
Quy mô: hơn 200 nhân viên

Ngày đăng tuyển
21/02/2023

Nơi làm việc
Tp Hồ Chí Minh

Cấp bậc
Trưởng phòng/ Quản lý cấp trung


Kỹ năng

Ngôn ngữ trình bày hồ sơ
Bất kỳ

Trình độ học vấn
Đại học

Kinh nghiệm làm việc
3 năm

Ứng viên
Nam nữ, từ 30 tới 45 tuổi
Trưởng phòng Hành chính Nhân sự
Công ty Cổ phần SAMETEL
Nộp đơn