Mô tả công việc

• Build and implement compliance action plan to align with Group’s AML governance framework.
- Xây dựng và triển khai hoạt động tuân thủ phù hợp với việc quản trị Phòng chống Rửa tiền (PCRT) của Tập đoàn.
• Train, communicate and distribute company’s policies, regulatory update to all employees
- Đào tạo, trao đổi và phổ biến các chính sách của Công ty cũng như cập nhật nội dung quy định mới cho toàn thể nhân viên Công ty.
• Identify any event of non-compliance/breaches and recommend remedial action to rectify matter in an efficient and practical manner
- Phát hiện các trường hợp không tuân thủ /vi phạm và đề xuất hành động để khắc phục vấn đề một cách hiệu quả và thiết thực
• Ensure, monitor, and maintain departments’ compliance awareness towards policies, prevailing rules/regulations and approved investments parameters/policies.
- Đảm bảo, giám sát và duy trì ý thức tuân thủ của các phòng ban đối với các chính sách, các quy tắc / quy định hiện hành và các thông số / chính sách đầu tư đã được phê duyệt
• Identify, assess, monitor and report compliance risks
- Xác định, đánh giá, kiểm soát và báo cáo rủi ro tuân thủ
• Perform timely and comprehensive reporting to Group Compliance and Regulatory Authorities as required.
- Thực hiện báo cáo kịp thời và toàn diện cho phòng Tuân thủ của Tập đoàn và các cơ quan ban ngành theo yêu cầu
• Perform other tasks as assigned by the Management.
- Thực hiện công việc khác theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc

Yêu cầu công việc

• Bachelor degree on Finance, Accounting, Internal Audit or Law fields
- Bằng đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán hoặc Luật
• Hold of Certificate in Securities Market Fundamentals and Certificate in Securities Market Law; or Securities Practicing License;
- Có chứng chỉ Những vấn đề cơ bản về thị trường chứng khoán và chứng chỉ về Luật thị trường chứng khoán hoặc Giấy phép hành nghề Chứng khoán
• More than 3-year working experience in Financial Institutions/ Securities companies in Risk, Audit or Compliance areas
- Hơn 3 năm kinh nghiệm làm việc tại các tổ chức tài chính/công ty chứng khoán ở lĩnh vực Rủi ro, Kiểm toán hoặc Tuân thủ
• Able to work independently and as a team player
- Khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm tốt
• Good interpersonal and report skills
- Kỹ năng giao tiếp và kỹ năng báo cáo tốt
• Good English skills
- Sử dụng tốt tiếng Anh

Phúc lợi công việc

• Lương cạnh tranh
- Negotiable salary
• Hưởng bảo hiểm theo luật hiện hành
- Insurance coverage according to applicable Law
• Phụ cấp ăn trưa
- Meal allowance
• Thưởng theo hiệu suất
- Performance Bonus

Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây

Nộp đơn 25 / 0
Logo Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam
Tầng 15, tòa nhà IDMC Mỹ Đình, 15 đường Phạm Hùng - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội.
Quy mô: hơn 200 nhân viên

Ngày đăng tuyển
24/11/2022

Nơi làm việc
Hà Nội

Cấp bậc
Trưởng phòng/ Quản lý cấp trung


Kỹ năng
Chứng Khoán, Kiểm Toán, Pháp Luật, Pháp Chế, Quản Lý Quỹ

Ngôn ngữ trình bày hồ sơ
Bất kỳ

Trình độ học vấn
Đại học

Kinh nghiệm làm việc
3 năm

Ứng viên
Nam nữ
Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ (Head Of Compliance)
Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam
Nộp đơn