Mô tả công việc
- Giải quyết, am hiểu toàn bộ luật liên quan trong doanh nghiệp
- Trực tiếp thực hiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý doanh nghiệp tại các cơ quan nhà nước.
- Đầu mối thẩm tra/tham gia, xây dựng ý kiến, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản chế độ nội bộ hoặc các văn bản quy phạm pháp luật.
- Kiến nghị, cập nhật cho quản lý cấp trên các sáng kiến, giải pháp thay đổi quy trình, quy định phù hợp với thực tế để bảo đảm các hoạt động của Công ty tuân thủ pháp luật và các quy chế nội bộ.
- Tham mưu, tư vấn áp dụng pháp luật và hỗ trợ nghiệp vụ pháp lý cho các đơn vị theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc/ Giám đốc QTNS.
- Đưa ra các giải pháp pháp lý nhằm quản lý và giảm thiểu các rủi ro pháp lý cho các đơn vị Phòng, Ban, các công ty thành viên và công ty liên kết trong quá trình hoạt động theo sự phân công của Tổng Giám đốc/ Giám đốc QTNS.
- Đại diện Công ty làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền/các đơn vị, đối tác theo chỉ đạo Tổng giám đốc/ Giám đốc QTNS.
- Phối hợp với các đơn vị, phòng ban giải quyết các hồ sơ, thủ tục pháp lý theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc/ Giám đốc QTNS.
- Tham gia soạn thảo, đóng góp ý kiến pháp lý đối với các hợp đồng/văn bản/tài liệu đồng thời kiểm soát việc thực hiện các hồ sơ/tài liệu này theo chỉ đạo Tổng giám đốc/ Giám đốc QTNS.
- Cập nhật các văn bản, quy định pháp luật hiện hành để phục vụ cho các công việc phát sinh liên quan đến lĩnh vực phụ trách theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc/ Giám đốc QTNS.
- Tham gia giải quyết các trường hợp phát sinh liên quan đến thưa kiện, khiếu nại từ đối tác, khách hàng của Công ty theo chỉ đạo của Tổng giám đốc/ Giám đốc QTNS.
- Thực hiện công tác hậu cần các sự kiện của Ban QTNS tổ chức.
- Thực hiện các công việc khác và báo cáo theo yêu cầu của Tổng Giám đốc/ Giám đốc QTNS.
Yêu cầu công việc
- Nam/Nữ, Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật
- Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc tại các tổ chức tài chính, công ty luật;
- Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp; có trách nhiệm với công việc;
-Kỹ năng soạn thảo văn bản tốt;
- Kỹ năng giao tiếp tốt;
- Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề hiệu quả
Phúc lợi công việc
- Bảo hiểm theo quy định
- Du Lịch
- Thưởng
- Chăm sóc sức khỏe
- Đào tạo
- Tăng lương
Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây

Bình luận:


Hình mã xác nhận
Trưởng Phòng Pháp Chế
Công ty Cổ phần Tân Vĩnh Cửu (Tavico)
Nộp đơn