Mô tả công việc

- Tổ chức biên soạn và đưa vào áp dụng các tài liệu cần thiết để thực hiện và quản lý các hoạt động chức năng.
- Quản lý và hướng dẫn sử dụng, áp dụng các tài liệu của HTQL.
- Kiểm soát sự phù hợp của hệ thống tài liệu đối với các hoạt động chức năng.
- Kiểm soát sự phù hợp của các hoạt động và quá trình tạo sản phẩm đối với các yêu cầu đã xác định.
- Tổ chức thực hiện đánh giá định kỳ (nội bộ, bên ngoài) HTQL.
- Hỗ trợ và kiểm soát việc thực hiện các hành động thích hợp từ kết quả các cuộc đánh giá.
- Phân tích kết quả của các hoạt động và kết quả từ các cuộc đánh giá nhằm phát hiện các cơ hội cải tiến HTQL.
- Đề xuất các hành động cụ thể từ kết quả phân tích.
- Hỗ trợ và kiểm soát việc thực hiện KPIs.
- Cập nhật thông tin các HTQL, công cụ quản lý tiên tiến.
- Phân tích lợi ích và đề xuất áp dụng các HTQL và công cụ quản lý mới.
- Đàm phán nội dung hợp đồng với các tổ chức được chọn.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp đại học.
- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm liên quan ISO, QA, QC của nhà máy sản xuất
- Am hiểu quy trình sản xuất, chức năng của các bộ phận
- Có kinh nghiệm trong việc quản lý nhân viên
- Có kỹ năng viết và điều chỉnh quy trình hiện có

Phúc lợi công việc

- Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây

Bình luận:


Hình mã xác nhận
Trưởng Phòng Quản Trị Hệ Thống
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Gạch Men Hoàng Gia (Royal Group)
Nộp đơn