Mô tả công việc

1. Tham mưu Giám đốc và thực hiện công tác tổ chức bộ máy, xây dựng hệ thống quy chế quản lý Công ty.
2. Chủ trì tổ chức lập và triển khai chiến lược, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực của Công ty.
3. Tổ chức và giám sát thực hiện hệ thống tiền lương, thưởng, đãi ngộ lao động của Công ty.
4. Tổ chức và đôn đốc các đơn vị thực hiện hệ thống quản trị và đánh giá thực hiện công việc Công ty.
5. Tổ chức và giám sát công tác văn thư, lưu trữ, lễ tân; quản lý cung cấp văn phòng phẩm, trang thiết bị; quản trị trang Web, mạng nội bộ của Công ty.
6. Tham mưu, đề xuất biện pháp duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO trong toàn Công ty.
7. Quản lý, điều hành công việc của nhân viên, đảm bảo hoàn thành mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của Phòng.
8. Phối hợp và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Tổng giám đốc.

Yêu cầu công việc

Kinh nghiệm: 3 - 5 năm trở lên về công tác quản trị nhân sự, hành chính trong các tổ chức, doanh nghiệp . Trong đó có ít nhất 1 năm kinh nghiệm Trưởng phòng ( Đã làm TP HCNS tại đơn vị sản xuất là một lợi thế)

Kiến thức
- Nắm vững các quy định của Pháp luật về tổ chức doanh nghiệp, lao động, luật dân sự.
- Nắm được các quy định, thủ tục hành chính của các cơ quan quản lý doanh nghiệp, lao động ở địa phương.
- Am hiểu về công tác quản trị và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp, gồm tuyển dụng, đào tạo, bố trí lao động, đãi ngộ, đánh giá, khuyến khích nhân sự.
- Am hiểu các quy định, nguyên tắc, phương pháp duy trì và cải tiến hệ thống quản trị chất lượng ISO.

Kỹ năng
- Kỹ năng lập kế hoạch, tổng hợp và phân tích thông tin.
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục.
- Kỹ năng tuyển dụng, đánh giá nhân sự
- Thành thạo tin học văn phòng Word, Excel, Internet
- Sử dụng thành thạo các máy móc, thiết bị văn phòng như máy photo, fax, điện thoại...

Khả năng
- Khả năng giao tiếp, thuyết phục người khác
- Khả năng quản lý, giám sát và điều phối nhóm làm việc
- Khả năng duy trì, thiết lập các mối quan hệ và xử lý các bất đồng, xung đột trong tổ chức

Thời gian làm việc: 6 ngày/ tuần ( Nghỉ chủ nhật)

Phúc lợi công việc

- Lương thưởng hấp dẫn: Mức lương: 10 triệu -15 triệu ( có thể thỏa thuận tùy theo năng lực)
- Chế độ ngày nghỉ, lễ tết, chế độ khác được công ty thực hiện theo luật lao động Việt Nam và quy chế công ty Việt Hồng
- Làm việc trong môi trường năng động, nhiều thử thách và cơ hội phát triển năng lực cá nhân;
- Được tăng lương, thưởng theo hiệu quả công việc.

Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây

Bình luận:


Hình mã xác nhận
Trưởng Phòng Tổ Chức Hành Chính
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Việt Hồng
Nộp đơn