Mô tả công việc

We are looking for a Senior HR to join our Human Resources department.
Chúng tôi đang tìm kiếm một chuyên viên nhân sự để tham gia bộ phận Nhân sự của chúng tôi

Senior HR responsibilities include overseeing the recruitment process, designing company policies and setting objectives for the HR team. You will also help shape our employer brand strategy.
Trách nhiệm của 1 chuyên viên nhân sự bao gồm giám sát quy trình tuyển dụng, thiết kế các chính sách của công ty và đặt mục tiêu cho nhóm nhân sự. Bạn cũng sẽ giúp định hình chiến lược thương hiệu của chúng tôi.

Responsibilities
TRÁCH NHIỆM:
- Set objectives for the HR team and track progress
Đặt mục tiêu cho nhóm nhân sự và theo dõi tiến độ
- Design and implement company policies that promote a healthy work environment
Thiết kế và thực hiện các chính sách của công ty thúc đẩy môi trường làm việc lành mạnh
- Develop compensation and benefits plans
Xây dựng kế hoạch bồi thường và phúc lợi
- Support and suggest improvements to the entire recruitment process
Hỗ trợ và đề xuất cải tiến cho toàn bộ quá trình tuyển dụng
- Making and calculating salaries, bonuses, social insurance, health insurance, unemployment insurance
Lập và tính lương, thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
- Organize learning and development programs
Tổ chức các chương trình học tập và phát triển
- Other tasks assigned when needed
Các nhiệm vụ khác được giao khi cần thiết

Yêu cầu công việc

- At least 3 years of experience in the same position
Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Understanding Vietnamese labor laws
Hiểu biết về pháp luật lao động Việt Nam
- Excellent communication abilities
Khả năng giao tiếp tốt
- Good English, knowing French is an advantage
Tiếng Anh tốt, biết tiếng Pháp là một lợi thế
- Graduated from University of Law, Human Resource Management or equivalent
Tốt nghiệp đại học Luật, Quản trị nhân sự hoặc tương đương

Phúc lợi công việc

- Thu nhập thỏa thuận theo năng lực
- BHXH, BHYT theo quy định của Nhà nước

Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây

Nộp đơn 345 / 1
Logo Công ty TNHH Quốc tế Tam Sơn Công ty TNHH Quốc tế Tam Sơn
Tầng 2,3 tòa nhà 43 Nguyễn Thượng Hiền - Phường Nguyễn Du - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội
Quy mô: từ 50 - 99 nhân viên

Ngày đăng tuyển
22/01/2019

Nơi làm việc
Hà Nội

Cấp bậc
Nhân viên


Kỹ năng
Senior HR, Tuyển Dụng & Đào Tạo, C&B, Nhân Sự, Human Resources

Ngôn ngữ trình bày hồ sơ
Bất kỳ

Trình độ học vấn
Đại học

Kinh nghiệm làm việc
3 năm

Ứng viên
Nam nữ
Tuyển dụng Senior HR/ Chuyên Viên Nhân Sự
Công ty TNHH Quốc tế Tam Sơn
Nộp đơn