Mô tả công việc

- Thực hiện tìm kiếm văn bản/quy định pháp luật theo yêu cầu;
- Soạn thảo Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp và các văn bản liên quan;
- Thực hiện các thủ tục công chứng, đăng ký giao dịch đảm bảo tài sản;
- Những công việc được giao khác.

Yêu cầu công việc

- Sinh viên năm 4 chuyên ngành Luật;
- Cẩn thận, nhanh nhẹn, trung thực;
- Có tinh thần học hỏi, trách nhiệm cao trong công việc.

Phúc lợi công việc

- Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Bình luận:


Hình mã xác nhận