Mô tả công việc
- Hỗ trợ thực hiện các công việc trong quá trình giải quyết vụ việc: thu thập chứng cứ, soạn bảng hỏi, luận cứ, sao chụp hồ sơ..
- Tham gia tố tụng với tư cách người đại diện theo ủy quyền của khách hàng, tham gia thực hiện với tư cách luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng.
- Đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng thực hiện các công việc: khiếu nại, thực hiện các thủ tục hành chính. 
Yêu cầu công việc
- Ưu tiên có thẻ luật sư, có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tranh tụng dân sự kể từ thời điểm có thẻ luật sự.
- Thử việc 1 tháng 
- Chỉ tuyển nam 
Phúc lợi công việc
- Hưởng chế độ theo luật lao động, nghỉ mát, thưởng tết,..
- Đóng bảo hiểm 100% do công ty đóng..
- Ăn trưa tại công ty.
Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây

Bình luận:


Hình mã xác nhận
Tuyển Gấp Luật Sư Tranh Tụng Dân Sự
Công ty Luật Trí Hùng & Cộng Sự
Nộp đơn