Mô tả công việc

- Hạch toán thu nhập, khấu hao, TSCĐ,...Tổng hợp doanh số, cân đối chi phí, tính giá thành.
- Rà soát đối chiếu tạm ứng vật tư và thanh toán vật tư
- Đối chiếu công nợ vật tư
- Tập hợp các chứng từ thanh toán trình duyệt chi
- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
- Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh.
- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
- Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
- Thực hiện các công việc phát sinh khác theo sự chỉ đạo của GĐ

Yêu cầu công việc

- Kinh nghiệm 1 năm trở lên .
- Sử dụng thành thạo phần mềm Misa
- Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
- Năng động, linh hoạt và sáng tạo
- Dễ thích nghi, nhiệt tình và sẵn sang làm việc dưới áp lực cao.

Phúc lợi công việc

- Trao đổi khi phỏng vấn

Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây

Bình luận:


Hình mã xác nhận
Tuyển mới Nhân Viên Kế Toán
Công ty TNHH ANMAC Việt Nam
Nộp đơn