Mô tả công việc

1. Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng.
2. Xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự.
3. Lập ngân sách nhân sự.
4. Hoạch định nguồn nhân lực nhằm phục vụ tốt cho sản xuất kinh doanh và chiến lược của công ty.
5. Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích – kích thích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động.
6. Tổ chức và thực hiện công tác hành chánh theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Ban Giám đốc.
7. Xây dựng các quy định, lập kế hoạch liên quan đến việc sử dụng tài sản, trang thiết bị của công ty.
8. Xây dựng kế hoạch và tổ chức, giám sát việc thực hiện về an tinh trật tư, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.
9. Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt các qui định áp dụng trong Công ty, xây dựng cơ cấu tổ chức của công ty – các bộ phận và tổ chức thực hiện. Đề xuất cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành của Công ty. Xây dựng hệ thống các qui chế, qui trình, qui định cho Công ty và giám sát việc chấp hành các nội qui đó.

Yêu cầu công việc

- Giao tiếp tiếng Anh hoặc tiếng Hoa
- Tuổi từ 30 – 45 tuổi
- Kinh nghiệm làm việc từ 03 năm trở lên ở vị trí tương đương.
- Sử dụng tốt tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint)
- Làm việc tại Khu công nghiệp Bình Minh tỉnh Vĩnh Long (gần cầu Cần Thơ)

Phúc lợi công việc

- Thu nhập hấp dẫn: 15 - 20triệu tùy năng lực ứng viên.
- Hưởng đầy đủ các chế độ theo luật định lao đông Việt Nam
- Hưởng các quyền lợi lương thưởng theo chính sách Công Ty
- Cơ hội thăng tiến các vị trí cấp bậc cao
- Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây

Bình luận:


Hình mã xác nhận
Tuyển Quản Lý Hành Chính (Quản Lý Khối Văn Phòng)
Công Ty TNHH Tỷ Bách
Nộp đơn