Ảnh đại diện Minh (AA0112)
Trần *** Minh
11/08/1992
0386173***
Hà Nội
trmin***@gmail.com
Nam
số *** ngõ 188 Long biên, Long Biên, Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Cao đẳng
Độc thân
Nhân viên
Hà Nội
8 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết