Ảnh đại diện Thịnh (AA2324)
Nguyễn *** Thịnh
16/09/1996
0373401***
Hà Nội
hungthinh***@gmail.com
Nam
Số *** Tổ 3 Phường Đồn Tiến, Thành Phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Nhân viên
Hà Nội
5 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết