Ảnh đại diện toàn (AA2970)
*** toàn
01/07/1996
0367886***
Leductoan1***@gmail.com
Nam
Xã phú thủy
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Độc thân
Luật sư
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết