Ảnh đại diện Tùng (AA4064)
*** Tùng
30/06/1988
0908997***
Tp Hồ Chí Minh
thanhtung3***@gmail.com
Nam
*** phạm thế hiển p6 q8
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đã có gia đình
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết