Ảnh đại diện Đạt (AA4719)
Huỳnh Mẫn Đạt
28/06/1998
0948563***
Tp Hồ Chí Minh
dathuynh.***@gmail.com
Nam
Thôn ***, xã Gia An, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết