Ảnh đại diện Việt (AA5800)
Trần *** Việt
08/04/1979
0989010***
Tp Hồ Chí Minh
vietan17102***@gmail.com
Nam
*** Đường 17, P. Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Đại học
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
10 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết