Ảnh đại diện Hân (AB0574)
*** Hân
24/05/1995
0904404***
Đồng Nai, (có thể thay đổi nơi làm việc)
haylachinhminhz***@gmail.com
Nam
Tổ *** khu phố 1 Long Bình
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Cao đẳng
Độc thân
Nhân viên
Đồng Nai, (có thể thay đổi nơi làm việc)
8 triệu
Khác
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết