Ảnh đại diện Cường (AB0669)
Nguyễn *** Cường
Thông tin nghề nghiệp

Tp Hồ Chí Minh
400 USD
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp