Ảnh đại diện Niê (AB1663)
Y *** Niê
05/04/1992
0386377***
Tp Hồ Chí Minh
groknie3***@gmail.com
Nam
*** đường số 10 khu phố 2 - phường hiệp Bình Chánh - quận Thủ Đức Tp. HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
6 triệu
Luật Hành chính
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết