Ảnh đại diện Thắng (AB1761)
*** Thắng
11/08/1989
0989551***
Hà Nội, (có thể thay đổi nơi làm việc)
vuthang1***@gmail.com
Nam
số ***, ngõ 181, TDP3, phường Văn Quán
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Hà Nội, (có thể thay đổi nơi làm việc)
6 triệu
Luật Dân sự
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết