Ảnh đại diện Ngọc (AB3283)
Hồ *** Ngọc
30/03/1996
0396694***
Tp Hồ Chí Minh
ngochovan1***@gmail.com
Nam
*** Nguyễn Kiệm, Gò vấp, Tp. HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
6 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết