Ảnh đại diện Trung (AB4265)
Nguyễn *** Trung
05/07/1998
0903943***
Tp Hồ Chí Minh
thetrung1***@gmail.com
Nam
*** Trần Khắc Chân , Q.1
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
2 triệu
Khác
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết