Ảnh đại diện Thoại (AB4270)
Hồ Nguyễn Thoại
28/06/1977
0909835***
Đồng Nai, (có thể thay đổi nơi làm việc)
honguyenth***@gmail.com
Nam
*** ấp Thái Hòa, Xã Hố Nai 3, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

3
Đại học
Đã có gia đình
Quản lý
Đồng Nai, (có thể thay đổi nơi làm việc)
20 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết