Ảnh đại diện Đạt (AB5593)
*** Đạt
10/04/1996
0945070***
Đà Nẵng, (có thể thay đổi nơi làm việc)
vodatqt***@gmail.com
Nam
Cam Nghĩa / Cam Lộ / Quảng Trị
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Đà Nẵng, (có thể thay đổi nơi làm việc)
7 triệu
Luật Hành chính
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết