Ảnh đại diện Cần (AB5898)
Từ *** Cần
18/12/1997
0973765***
Hà Nội
xuancan***@gmail.com
Nam
Hương Minh-Vũ Quang-Hà Tĩnh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Hà Nội
7 triệu
Luật Dân sự
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết