Ảnh đại diện Tiến (AB7446)
Nguyễn *** Tiến
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
500 USD
KhácKế toán - Kiểm toán
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp