Ảnh đại diện Nhất (AB8189)
Trịnh *** Nhất
27/02/1998
0911264***
Hà Nội
trinhngocnha***@gmail.com
Nam
Hoàng Văn Thái, Q Thanh Xuân, Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Hà Nội
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết