Ảnh đại diện Long (AB9496)
Phạm Gia Long
07/05/2000
0763417***
Hà Nội
phamlong.sol2***@gmail.com
Nam
Ngõ ***, phố Hải Long
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Hà Nội
3 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết