Ảnh đại diện Toàn (AC1406)
Nguyễn *** Toàn
21/06/1989
0988462***
Hà Nội
mr_bruto_onl***@yahoo.com
Nam
Nhà *** Khu Nhà ở CBCS TCV BCA, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

9
Đại học
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Hà Nội
Marketing
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết