Hồ sơ ứng viên


Ảnh đại diện Lâm (AC1973)
Đặng *** Lâm
02/06/1992
0377632***
dangvanla***@gmail.com
Nam
Mĩ An - Lục Ngạn - Bắc Giang
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Nhân viên
6 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết