Ảnh đại diện Qúi (AC2226)
*** Qúi
01/07/1990
0706697***
Tp Hồ Chí Minh, Bến Tre
vanqui.***@gmail.com
Nam
***, ấp 3, xã Tân kiên, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh, Bến Tre
6 triệu
Luật Hành chính
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết