Ảnh đại diện Châu (AC2919)
Chu *** Châu
13/06/1978
0915343***
Hà Nội
chuhuuchau13061***@gmail.com
Nam
Tây Mỗ
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

15
Đại học
Đã có gia đình
Hà Nội
Chuyên viên pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết