Ảnh đại diện Châu (AC2978)
Thạch Song Châu
28/06/1992
0934524***
Tp Hồ Chí Minh
songchauth***@gmail.com
Nam
*** Nguyễn Duy Cung, phường 12, Gò Vấp, HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

4
Trung cấp
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
10 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết