Hồ sơ ứng viên


Ảnh đại diện Hưng (AC3181)
Nguyễn *** Hưng
02/08/1978
0946569***
nguyenthaihung0***@gmail.com
Nam
*** Gò Dầu – Tân Phú - HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

5
Đại học
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết